Uutisia istumalentopallon kansainvälisiltä kentiltä

Istumalentopalloa voivat kotimaassa pelata kaikki. Joka osaa pelata lentopalloa, osaa myös pelata istumalentopalloa. Tosin pelaaminen lattian tasossa jalat koukussa ja liikkuminen käsien varassa vaatii kokeneeltakin lentopalloilijalta hieman harjoittelua.

Koska istumalentopallo on kansainvälisellä tasolla paralympialaji ja sitä voivat pelata vain luokittelun saaneet pelaajat, on paikallaan selkeyttää muutamia istumalentopallon luokitteluun liittyviä asioita. Tämä siitäkin syystä, että istumalentopallossa on vuoden alussa otettu käyttöön uudet luokittelusäännöt, jotka osaltaan vaikuttavat joidenkin pelaajien mahdollisuuteen osallistua kansainvälisiin turnauksiin tai sekoittavat joidenkin joukkueiden tuttuja pelikuvioita. Lisäksi luokittelu on juuri se osa-alue, joka erottaa vammaisurheilun vammattomien urheilusta ja vaatii sen vuoksi hieman selventämistä. Tutustumalla istumalentopallon luokitteluun katsoja pääsee paremmin sisälle lajiin ja ymmärtää mistä pelissä on urheilijoiden vammojen osalta kysymys.

Istumalentopallon luokittelun sääntömuutokset pähkinänkuoressa

Ennen käytössä olleet minimum disabled (MD) ja disabled (D) -luokat poistettiin ja tilalle tulivat VS1 ja VS2 -luokat. VS tulee lajin nimestä volleyball sitting. VS1-luokkaan kuuluvat luokitellut urheilijat, joilla fyysiset toimintakyvyn rajoitteet ovat suuremmat ja vaikuttavat näin enemmän heidän urheilusuorituksiin kuin vastaavasti luokkaan VS2 luokitelluilla urheilijoilla.

 • 1. Nivelten epätasapaino ei enää IPC:n säännöissä riitä luokittelun saantiin. Tähän kuuluvat mm. polven, nilkan, olkapään epätasapaino sekä mitkä tahansa muut tekijät, jotka aiheuttavat yliliikkuvuutta mm. Ehrler Danlos -oireyhtymä.
 • 2. Urheilijat, joilla nilkka on jäykistetty siirtyivät uuden säännön myötä luokkaan VS2. Nämä pelaajat kuuluivat ennen luokkaan D.

Muutoksia luokituksiin, jotka entisen säännön mukaan kuuluivat luokkaan MD, mutta siirtyvät uuden luokittelukoodin myötä luokkaan VS1:

 • 3. Amputaatio
  • Yhden käden kaikki viisi sormea on amputoitu rystysiin asti.
  • Amputaatio yhden käden neljään sormeen rystysiin asti kuitenkin niin, että yhden käden amputoidut sormet ovat peukalo, etu- ja keskisormi TAI molemman käden peukalot TAI molemman käden etu- ja keskisormet. Toisin sanoen lentopallon käsittelyssä keskeisessä asemassa olevien sormien tulee olla amputoidut.
 • 4. Dysmelia
  • Yläraajan lyhentymä on 25%:ia (ent.sääntö 33%).
 • 5. Alaraajojen pituusero
  • Alaraajojen pituuseron tulee olla vähintään 33%:ia. (ent.sääntö 12% tai enemmän).
 • 6. Heikentynyt lihasvoima
  • Muutoksia tuli ylä- ja alaraajojen pisteytyksiin (muscle point).
  • Yläraajojen osalta pisteytystä laskettiin.
  • Alaraajojen osalta pisteytystä hieman nostettiin.                     
 • 7. Jäykistetty ranne
  • Ranteen tulee olla täysin toimintakyvytön.

Kaikki luokittelua koskevat säännöt sekä Masterlist löytyvät osoitteesta www.worldparavolley.org/classification

Luokittelu istumalentopallossa

Luokittelulla tarkoitetaan liikkumisesteisen henkilön asettamista tiettyyn, omaa liikuntakykyä parhaiten vastaavaan ryhmään, jota vammaisurheilussa kutsutaan luokaksi. Näin kukin henkilö voi tasavertaisesti osallistua vammaisurheilussa järjestettäviin arvokilpailuihin. Kansainvälisiin vammaisurheilun arvokilpailuihin osallistuvan urheilijan luokittelun suorittaa aina kullekin lajille koulutettu kansainvälinen luokittelija. Luokittelijalla on hyvin usein fysioterapeutin koulutus. Luokittelussa urheilijalle tehdään niin sanottu ”penkkitesti”, jossa muun muassa hänen lihasten ja nivelten liikkuvuutta testataan. Lisäksi urheilijaa tarkkaillaan pelitilanteissa. Näillä molemmilla testeillä urheilijalle määritellään omaan lajiinsa parhaiten soveltuva luokka, jossa hän voi tasavertaisesti kilpailla samaan luokkaan kuuluvien urheilijoiden kanssa.

Kansainvälinen paralympiakomitea (IPC) julkaisi uuden luokittelukoodin jo vuonna 2015. Istumalentopallon kansainvälinen kattojärjestö World ParaVolley (WPV) on muiden paralympialajien kattojärjestöjen ohella velvoitettu noudattamaan luokittelukoodia sekä tarkistamaan omat sääntönsä sekä toimintatapansa niin, että ne ovat IPC:n koodin mukaiset.

WPV nimesi vuonna 2016 arviointilautakunnan tarkastelemaan luokittelua koskevia asioita sekä valmistelemaan katsauksen istumalentopallon luokittelusta. Katsaukseen antoivat panoksensa useat lajin asiantuntijat  (mm. pelaajat, urheilututkijat, valmentajat, kansainväliset luokittelijat) eri puolilta maailmaa. Lisäksi lautakunta toteutti sidosryhmätutkimuksen, johon osallistuivat jäsenmaat, maajoukkueiden valmentajat sekä pelaajat. Tärkeimpien sidosryhmien lisäksi asiassa konsultoitiin IPC:tä.

Alun perin ehdotetut luokituksen sääntömuutokset on esitetty luokituskatsauksen väliaikaisessa asiakirjassa, joka esitettiin WPV:n hallitukselle ja jonka se hyväksyi tammikuussa 2017. Tämän jälkeen laadittiin uudistettu luonnos luokitussäännöistä. WPV:n hallitus hyväksyi säännöt 30. Huhtikuuta 2017. Täytäntöönpanopäiväksi asetettiin 1.1.2018.

Vuoden 2017 istumalentopallon EM-kilpailuissa Kroatiassa WPV luokitteli kaikki uudet ja entiset urheilijat uusien sääntöjen mukaisesti sekä tarkasti ja päivitti urheilijoiden tiedoista koostuvan WPV-masterluettelon. Luokittelussa arvioitiin urheilijan nykytilanne sekä jaettiin tietoa muun muassa käymällä läpi urheilijan luokitteluun mukanaan tuomat lääketieteelliset asiakirjat. Asiakirjojen avulla pystyttiin neuvomaan urheilijaa, mikäli hänen vammansa täyttää uusien sääntöjen vähimmäisvaatimukset sekä kertomaan mikä hänen vammaluokkansa tulee olemaan sääntöjen astuessa voimaan tammikuussa 2018. WPV-masterlist on julkinen dokumentti, joka on kaikkien luettavissa WPV:n internetsivuilla.

Miksi istumalentopallon luokittelussa tarvittiin muutoksia?

IPC on asettanut tiukat kriteerit sille, että urheilijan liikkumis- ja toimimiskyvyn taustalla on terveydentila eikä kiputila. Mikäli urheilijaa ei kipujen vuoksi voida ”tutkia”, ei luokittelua voida suorittaa eikä urheilijalla ole tämän vuoksi mahdollisuutta osallistua kilpailuun.

Suurin osa WPV:n luokittelusäännöistä ja artikloista perustuu suoraan IPC:n sääntöihin ja ovat IPC:n luokituskoodin ja kansainvälisten standardien mukaisia. IPC edellyttää, että WPV:n luokitusohjelmalla on hyvät ja monipuoliset säännöt. Lisäksi IPC peräänkuuluttaa hyviä ja luotettavia järjestelmiä ja toimintatapoja kaikilla luokitteluun liittyvillä osa-alueilla, jotka liittyvät urheilijoiden luokitteluihin ja arviointeihin. Tärkeää on myös, että protesteihin liittyvät käytännöt ja säännöt on määritelty selkeästi protesteja koskevissa artikloissa.

Luokittelusääntöprosessin aikana on huomattu, että istumalentopallossa on usealla osa-alueella tarvetta lisätutkimuksille. Tutkimuksen tarvetta olisi muun muassa selventää, mitä vaikutuksia erityyppisillä liikuntavammoilla on istumalentopallon eri taitoalueilla, ja miten tämä voitaisiin ottaa huomioon urheilijoita luokiteltaessa.

Suvi Blechschmidt

 • VAU:n istumalentopallon lajipäällikkö 2003-2013
 • ParaVolley Europe, Development director 2007-2017