Aino Tapola

Aino Tapola

AINO TAPOLA, PÖYTÄTENNIKSENPELAAJA, HELSINKI

Edustanut Suomea kesäparalympialaisissa Tokiossa 2021 ja EM-kilpailuissa 2019.

Miksi haluat Paralympiakomitean urheilijavaliokuntaan?

Haluan parantaa paraurheilijoiden asemaa integraatiolajeissa ja -liitoissa. Lisäksi haluan, että tulevaisuudessa paraurheilijoita kohdellaan yhdenvertaisesti lajista ja vammaluokasta riippumatta.

Mitä erityisiä taitoja tai kokemusta sinulla on rooliin?

Minulla on taustaa monesta paraurheilulajista ja tiedän monien lajien haasteet ja ongelmat. Vaikeavammaisena urheilijana minulla on kokemusta ryhmämme kohtaamista vaikeuksista, jotka rajoittavat liikunta- ja harrastusmahdollisuuksiamme ja uskon voivani antaa konkreettisia toimintaehdotuksia tilanteen parantamiseksi.

Olen myös mukana Paralympiakomitean Vammaiset vaikuttajiksi -koulutusohjelmassa ja uskon sen antavan minulle hyvät valmiudet toimia urheilijavaliokunnan jäsenenä.

Mihin asioihin haluat vaikuttaa?

Haluan parantaa vammaisten yhteiskunnallista asemaa varsinkin vaikeavammaisten osalta. Mielestäni huippu-urheilijana minulla on hyvä mahdollisuus ja velvollisuus tuoda esille epäkohtia, joita vammaiset kohtaavat niin urheilussa kuin arkielämässäkin. Lisäksi paralympiaurheilijana pystyn muuttamaan ja kumoamaan vammaisten kohtaamia ennakkoluuloja sekä -asenteita omalla toiminnallani.

Rekisteröi itsesi äänestäjäksi täältä