Para School Day hämtar paraidrottsgrenar och lärdom om mångfald till svenskspråkiga skolor i Nyland

Pyörätuolisulkapalloa ilmapalloilla Para School Dayssa.

Finlands Paralympiska Kommittées Para School Day -turné besöker svenskspråkiga skolor i Nyland 19.–23.9. Mårtensdals skolan i Vanda på måndagen, Norra Paipis skola i Sibbo på tisdagen, Sannäs skola i Borgå på onsdagen, Klemetskogs skola i Tusby på torsdagen och Brändö lågstadieskola i Helsingfors på fredagen.

Para School Day är en idrottsdag, där eleverna får prova paraidrottsgrenar och en värdefull lärdom om olikhet.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne (Stiftelsen BMR) möjliggör turnén till svenskspråkiga skolorna. Förra året besökte Para School Day Österbotten, Västra Nyland och Esbo med hjälp av Stiftelsen BMR, och nu är det Östra Nylands samt Helsingfors, Vandas och Tusbys tur.

– Vi är speciellt glada över att vi med hjälp av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne kan besöka små skolor som sällan har möjlighet att få sådana här slags evenemang till sina skolor, säger Paralympiska kommitténs kontaktchef Reeta Lindeman.

– Klemetskogs skolan är till exempel liten, svenskspråkig skola i en finskspråkig kommun med endast 3 lärare. Det är väldigt sällsynt för dem att få evenemang, i alla fall på svenska, så som Para School Day till sin skola, fortsätter hon.

Klemetskogs skolans rektor Saara Värtö har tidigare deltagit i Para School Day som lärare i en annan skola.

– Jag kommer ihåg att dagen var väldigt givande, så när jag på våren fick e-post om möjligheten att få Para School Day till vår skola, tog jag genast tag, säger Värtö.

– Det är finns väldigt lite möjligheter för svenskspråkiga aktiviteter för oss i Klemetskog. Tack vare vårt geografiska läge är det svårt att ta sig till svenskspråkig idrotts- och kulturverksamhet i huvudstadsregionen. Kollektivtrafiken går väldigt dåligt för, när vi är i skogen, berättar Värtö.

Värtö tror att Para School Day erbjuder viktiga lärdomar till eleverna och lärarna.

– Jag hoppas att dagen väcker tankar och observeringar hur stora olikheter det kan finnas mellan människor. Jag hoppas att de märker hur olika utmaningar kan lösas med hjälp av hjälpmedel.

– Dessutom hoppas jag att de lär sig att vi alla är jämlika, även om vi är annorlunda. Som en liten skola är eleverna väldigt homogena, och det finns inte olikheter på samma sätt som i stora skolor. Från den synvinkeln tycker jag att det är väldigt viktigt att hämta mångsidighet på det här sättet till våra elevers vardag, linjerar Värtö.

Para School Day kan beställas till skolor runt hela Finland. Bekanta dig med PSD här.