Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Pyöräily

Vammaluokat

Liikuntavammaiset urheilijat kilpailevat joko käsipyörällä, kolmipyörällä tai tavallisella polkupyörällä. Näkövammaiset urheilijat kilpailevat tandempyörällä apupilotin kanssa. Vammaluokkien numerot kertovat vamman laadun eli mitä pienempi luku, sitä vaikeampi vamma.

  • Käsipyöräily, H1-5: Käsipyöräilyssä on viisi eri vammaluokkaa. Vammaluokkien H1-4 urheilijat kilpailevat makuuasennossa ja vammaluokan H5 urheilijat polvillaan istuen.
  • Kolmipyörä, T1-2: Kolmipyöräisillä kilpailevat urheilijat on jaettu kahteen eri vammaluokkaan, T1 ja T2. Urheilijoiden vammat vaikuttavat tasapainoon ja motoriikkaan, minkä vuoksi he kilpailevat kolmipyöräisillä.
  • Polkupyörä, C1-5: Urheilijat, jotka pystyvät käyttämään tavallista polkupyörää kilpailevat viidessä eri vammaluokassa, C1-5. Näiden vammaluokkien urheilijoiden vammoihin kuuluu esimerkiksi amputaatioita, heikentynyttä lihasvoimaa sekä koordinaatioon vaikuttavia vammoja kuten ataksiaa ja atetoosia.
  • Tandempyöräily, TB: Vammaluokan TB näkövammaiset urheilijat kilpailevat tandempyörillä apupilotin kanssa. Tämän vammaluokan urheilijoiden tulee täyttää vähintään B3 näkövammaluokan minimivamma kriteerit.

Kilpailukelpoiset vammat

Heikentynyt lihasvoima, atetoosi, heikentynyt passiivinen liikealue, hypertonia, raajan puutos, ataksia, jalkojen pituusero, lyhytkasvuisuus, näkövamma

Lisätietoa

Pyöräily: Pyöräilyn kohokohdat – Lontoo 2012 Paralympialaiset

Pyöräilyn viralliset luokittelusäännöt

IPC Pyöräily