Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Yleisurheilu

Kilpailukelpoiset vammat

Heikentynyt lihasvoimaXAtetoosiXHeikentynyt passiivinen liikealueXHypertoniaXRaajan puutosXAtaksiaXJalkojen pituuseroXLyhytkasvuisuusXKehitysvammaXNäkövamma                           X

Vammaluokat

Para-yleisurheilun vammaluokat sisältävät etuliitteen “T” tai “F” sekä numeron.
T= track (ratalajit)
F= field (kenttälajit)

Vammaluokkien numerot kertovat vamman laadun eli mitä pienempi luku, sitä vaikeampi vamma (esim. pyörätuoliurheilijoilla pienemmässä vammaluokassa kilpailevalla urheilijalla selkäydinvamma on korkeammalla nikamatasolla).

Liikuntavammaluokat T/F32-57:

  • Koordinaatiovammat (ataksia, atetoosi ja hypertonia) F31 & T/F32-38:Näihin vammaluokkiin kuuluvat urheilijat, joilla on esimerkiksi CP-vamma tai aivovaurio. Kyseiset vammat vaikuttavat yleensä jalkojen, keskivartalon, käsien ja/tai kämmenien kontrollointikykyyn.
  • Lyhytkasvuisuus, T/F40-41: Urheilijat kilpailevat kahdessa eri vammaluokassa, jotka määräytyvät urheilijoiden pituuden mukaan.
  • Raajan puutos, T/F42-46, T47: Näiden vammaluokkien urheilijoilla on raajojen puutoksia esimerkiksi amputaatioista tai dysmeliasta johtuen.

Kaikki 40 vammaluokkien urheilijat kilpailevat pystyasennossa eivätkä käytä pyörätuolia.

  • Heikentynyt lihasvoima tai heikentynyt passiivinen liikealue, T51-54, F51-57 (pyörätuoliluokat): Näissä vammaluokissa kaikki urheilijat kilpailevat istuma-asennossa (esim. pyörätuolissa) esimerkiksi heikentyneestä lihasvoimasta, rajoittuneista liikealueista, raajan puutoksesta tai jalkojen pituuserosta (esim. polio, selkäydinvammat sekä amputaatiot) johtuen.

Näkövammaluokat T/F11-13

  • T/F11:Sokeat urheilijat. Ei valon havaitsemista kummassakaan silmässä eikä kykyä havaita kädenliikkeitä miltään suunnalta tai etäisyydeltä. Urheilijoiden on käytettävä tummennettuja laseja kilpailusuorituksessa ja lisäksi juoksulajeissa on käytettävä opasjuoksijaa
  • T/F12: Vaikeasti heikkonäköiset urheilijat. Pystyvät erottamaan kädenliikkeet näöntarkkuudella 2/60 ja/tai näkökenttä on alle 5 astetta. Pääsääntöisesti urheilijat tarvitsevat avustajaa vieraissa paikoissa liikkumiseen. Näkövammaluokassa T/F12 voi olla monia erilaisia näkökykyä rajoittavia tekijöitä. Urheilijat saavat halutessaan käyttää opasjuoksijaa kilpailuissa.
  • T/F13: Heikkonäköiset urheilijat. Näöntarkkuus on vähintään 2/60 ja enintään 6/60 ja/tai näkökenttä on yli 5 astetta mutta alle 20 astetta. Osa urheilijoista tarvitsee avustajaa vieraissa paikoissa liikkumiseen. Näkövammaluokassa T/F13 voi olla monia erilaisia näkökykyä rajoittavia tekijöitä.

Kehitysvammaluokka T/F20

Vammaluokan T/F20 urheilijoilla on kehitysvamma. Urheilijoiden erilaiset kehitysvammat vaikuttavat monin eri tavoin urheilusuoritukseen. Yleisurheilussa kehitysvammaisten lajivalikoima on tällä hetkellä hyvin suppea: 1 500m juoksu, pituus ja kuulantyöntö.

Lisätietoa

Yleisurheilu: Leo Pekka Tähti – Miehet, ratakelaus 100m – T54 Finaali
Lontoo 2012 Paralympialaiset

Yleisurheilun viralliset luokittelusäännöt

IPC Yleisurheilu