Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Alppihiihto

Vammaluokat

Alppihiihdossa kilpaillaan yhteensä 15 eri vammaluokassa: pystyluokat LW1-9, kelkkaluokat LW10-12 ja näkövammaluokat B1-3. Vammaluokkien numerot kertovat vamman laadun eli mitä pienempi luku, sitä vaikeampi vamma.

Pystyluokat LW1-9:

 • LW1: Vammaluokan LW1 urheilijoilla on vammoja, jotka vaikuttavat merkittävästi molempiin jalkoihin kuten esimerkiksi reisiamputaatio molemmissa jaloissa tai merkittävää lihasvoiman puutosta.
 • LW2: Vammaluokan LW2 urheilijoilla on merkittävä vamma yhdessä jalassa, jonka vuoksi he laskevat vain yhdellä suksella.
 • LW3: Vammaluokan LW3 urheilijoilla on keskivaikeita vammoja molemmissa jaloissa, kuten esimerkiksi lieviä koordinaatio-ongelmia tai lihasheikkoutta molemmissa jaloissa tai sääriamputaatiot molemmissa jaloissa.
 • LW 4: Vammaluokan LW4 urheilijoilla on vammaluokkaa LW2 lievempi vamma yhdessä jalassa, kuten esimerkiksi sääriamputaatio.
 • LW 5/7: Vammaluokkien LW5/7 urheilijoilla on vammoja molemmissa käsissä, kuten esimerkiksi amputaatioita, heikentynyttä lihasvoimaa tai koordinaatio-ongelmia.
 • LW 6/8: Vammaluokkien LW6/8 urheilijoilla on vamma yhdessä kädessä, kuten esimerkiksi amputaatio.
 • LW 9: Vammaluokan LW9 urheilijoilla on käsiin ja jalkoihin vaikuttavia vammoja, kuten esimerkiksi koordinaatio-ongelmia.

Kelkkaluokat LW10-12:

 • LW10: Vammaluokan LW10 urheilijoilla keskivartalon hallintakyky on hyvin heikko tai sitä ei ole, johtuen esimerkiksi selkäydinvammasta tai selkärankahalkiosta.
 • LW11: Vammaluokan LW11 urheilijoilla ylävartalon toimintakyky on hyvä mutta alavartalon toimintakyky on hyvin heikko, johtuen esimerkiksi selkäydinvammasta alhaalla nikamatasolla.
 • LW12: Vammaluokan LW12 urheilijoilla on vammoja jaloissa mutta keskivartalon toimintakyky on normaali tai lievästi heikentynyt. Usein myös vammaluokkien LW1-4 urheilijoiden vammat sopisivat vammaluokkaan LW12, joten vammaluokkien LW1-4 urheilijat saavat uransa alussa päättää laskevatko he pysty- vai kelkkaluokassa.

 Näkövammaluokat B1-3:

 • B1: Sokea. Näkövammaluokan B1 urheilijat ovat joko sokeita tai heille on erittäin heikko näkökyky.
 • B2: Vaikeasti heikkonäköinen. Näkövammaluokan B2 urheilijoilla on parempi näkökyky kuin näkövammaluokan B1 urheilijoilla.
 • B3: Heikkonäköinen. Näkövammaluokan B3 urheilijoilla on lievin kilpailukelpoinen näkövamma.

Näkövammaluokkien B1-3 urheilijat laskevat oppaan kanssa, joka laskee urheilijan edessä ja antaa urheilijalle sanallisia ohjeita.

Kilpailukelpoiset vammat

Heikentynyt lihasvoima, atetoosi, heikentynyt passiivinen liikealue, hypertonia, raajan puutos, ataksia, jalkojen pituusero, lyhytkasvuisuus, näkövamma

Lisätietoa

Alppihiihto: Mitä on para-alppihiihto Paralympialaisissa?

Alppihiihdon viralliset luokittelusäännöt 

IPC Alppihiihto