Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Lumilautailu

Vammaluokat

Lumilautailussa kilpaillaan kolmessa eri vammaluokassa: SB-LL1-2 ja SB-UL. Vammaluokat SB-LL1-2 on tarkoitettu urheilijoille, joilla on vammoja jaloissa kun taas vammaluokka SB-UL on tarkoitettu urheilijoille, joilla on vammoja käsissä. Lumilautailu on kehittyvä laji ja sen suosion kasvun myötä luokittelujärjestelmää tullaan päivittämään vähitellen.

  • SB-LL1: Vammaluokan SB-LL1 urheilijoilla on joko merkittävä vamma yhdessä jalassa, kuten esimerkiksi reisiamputaatio tai keskivaikeita vammoja molemmissa jaloissa, kuten esimerkiksi merkittävää lihasvoiman puutosta. Urheilijoiden vammat vaikuttavat heidän tasapainoonsa, lumilaudan hallintaan sekä maaston mukailukykyyn.
  • SB-LL2: Vammaluokan SB-LL2 urheilijoilla on yhdessä tai molemmissa jaloissa lievempiä vammoja kuin vammaluokan SB-LL1 urheilijoilla, kuten esimerkiksi sääriamputaatio.
  • SB-UL: Vammaluokan SB-UL urheilijoilla on vammoja yläraajoissa, mikä vaikuttaa urheilijan tasapainoon mäkeä laskiessa.

Kilpailukelpoiset vammat

Heikentynyt lihasvoima, atetoosi, heikentynyt passiivinen liikealue, hypertonia, raajan puutos, ataksia

Lisätietoa

Lumilautailu: Lumilautailu Paralympialaisissa

Lumilautailun viralliset luokittelusäännöt

IPC Lumilautailu