Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Paralympiakomitean strategia 2018-2021

Visio: Paralympiaurheiluon kiinteä osa suomalaista urheilukulttuuria ja sen mahdollisuudet tiedostetaan laajalti. Paralympiaurheilijanura on tavoiteltu ja arvostettu.

Arvot: Urheilijalähtöisyys –Tavoitteellisuus –Intohimo

Missio: Paralympiakomitea on yhteiskunnallinenvaikuttaja, joka toteuttaa kaikilla toimillaan urheiluntasa-arvoa. Edistämmemahdollisuuksiatavoitellakansainvälistähuippu-urheilumenestystäparalympialaisissa.

Strategiset tavoitteet 2018- 2021 ja menestystekijät:

Paralympiaurheilijat menestyvät

1. Urheilijalähtöisyys ohjaa toimintaa.
2. Vammaisurheilijalla on hyvät edellytykset edetä urheilijan polulla.
3. Yhteistyö Huippu-urheiluyksikön kanssa on tiivistä ja pitkäjänteistä ja huippu-urheilun rahoitus kasvaa.
4. Vammaisurheilun valmennusosaamisen ja luokittelun taso on korkea.

Vammaisurheilijalla on yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet
1. Vammaisurheilun integrointilajiliitoissa on laadukasta ja resurssointi on riittävä.
2. Ymmärrys yhdenvertaisuudesta syvenee urheiluyhteisössä.
3. Sukupuolten välinen tasa-arvo vammaisurheilussa kasvaa.

Paralympiaurheilu on arvostettu
1. Aktiivinen ja laadukas viestintä kertoo vammaisurheilun arvosta ja yhdenvertaisuuden merkityksestä vammaisurheilijoille.
2. Vammaisurheilijat ovat urheilujärjestöjen luottamustehtävissä.
3. Vaikuttamistyö on asiantuntevaa ja yhteistyö päättäjien kanssa tiivistä.

Paralympiaurheilussa on riittävät resurssit
1. Tuki Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on turvattu ja vakaa.
2. Paralympiaurheilussa on riittävä ja osaava henkilöstöresurssointi sekä toimiva verkostoyhteistyö.
3. Vammaisurheilijat ovat arvostettuja yhteistyökumppaneita yrityksissä.

 

Kuvana samat tekstit kuin yläpuolella

Linkki vuoden 2017 strategiaprosessin materiaaleihin