Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Yläkoulutoiminta

Paraurheilijan urheiluakatemiapolku alkaa jo yläkoulussa. Urheiluakatemiaohjelman koordinoimassa yläkoulutoiminnassa on mukana noin 30 vammaisurheilijan alkua. 

Yläkouluaika on tärkeä vaihe urheilijan polulla – nuori kasvaa urheilun harrastajasta tavoitteelliseksi urheilijaksi. Innostus syvenee intohimoksi, monipuolisista liikuntataidoista jalostuu vahvat lajitaidot, hyvä harjoitettavuus tarkentuu systemaattiseksi harjoitteluksi ja urheilulliset elämäntavat luovat edellytykset terveeksi urheilijaksi kasvulle.

Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutoiminnan tavoitteena on edistää urheilevan oppilaan kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää nuoren taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea häntä urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä muun muassa ajankäytöllisesti. Yläkoulutoimintaa toteutetaan sekä kouluissa että leirityksenä. Leiritysmalli on erityisen soveltuva olosuhdelajien nuorille sekä oppilaille joiden koulut eivät kuulu urheiluakatemiaverkostoon.

Rohkeasti mukaan yläkoulutoimintaan

Yläkoulutoiminta on avointa kaikille lajeille ja ulottuu myös paraurheilijoihin. Toistaiseksi mukana on vain muutama kymmen paraurheilijaa, vaikka tilaa olisi moninkertaiselle osallistujamäärälle. Valtakunnallisesti akatemiatoiminnassa on mukana noin 100 paraurheilijaa, mutta suurin osa on vanhempia toisen asteen ja korkea-asteen (huippu-vaiheen) urheilijoita.

Paraurheilijoilla on samat mahdollisuudet hakeutua yläkoulutoimintaan kuin vammattomillakin urheilijoilla. Yläkoulujen painotettu opetus on avointa ihan kaikille. Jos soveltuvuuskokeessa on jotain osa-alueita, joita ei vamman takia pysty suorittamaan, niin kouluja autetaan kokeiden soveltamisessa.

Yläkoulutoiminnan kantavia teemoja on kolme: monipuoliset motoriset taidot ja fyysiset ominaisuudet, psyykkiset taidot ja elämäntaidot sekä lajivalmentautuminen.

Lähde mukaan ja ole yhteydessä lähimpään urheiluakatemiaan tai Tuomas Törröseen:

Tuomas Törrönen
Valmennuspäällikkö (VAU),  urheiluakatemiaohjelman paraurheilu
tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi
p. 050 4086152

Katja Saarinen
Kehittämispäällikkö (Suomen Paralympiakomitea)
katja.saarinen@paralympia.fi
p. 050 3790956