Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

URHEILUN EETTISET ASIAT

Suomen Paralympiakomitea on kansainväliseen paralympialiikkeeseen kuuluva yhteisö, joka sitoutuu ottamaan huomioon Maailman antidopingtoimiston (World Anti-Doping Agency WADA) antidopingsäädökset sekä noudattamaan Kansainvälisen Paralympiakomitean päätöksiä. Paralympiakomitea sitoutuu tukemaan ja kannustamaan urheiluetiikan edistämistä, taistelemaan dopingia vastaan ja osoittamaan vastuuntuntoista huolta ympäristökysymyksistä.

ILMO

Ilmoita  urheilurikkomuksista

Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille. ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta.

SUEK:n nettisivun kautta voit antaa tietoa urheilurikkomuksista nimettömästi tai nimelläsi. Ilmoituksesi sisältö käsitellään luottamuksellisesti. Voit lisätä ilmoitukseesi myös tiedostoja ja kuvia. Kaikki saatu tieto analysoidaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

PUHTAASTI PARAS

Puhtaasti paras on Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n verkkokoulutus, jonka avulla urheilijat ja heidän tukihenkilönsä voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin.
Puhtaasti paras –verkkokoulutukseen kuuluu seitsemän moduulia, joissa on tietoa antidopingasioista. Kunkin moduulin suorittamiseen kuluu 3–4 minuuttia. Verkkokoulutus sopii myös oppitunnin mittaiseksi kokonaisuudeksi. Moduuleissa on videoita ja harjoituksia. Kaikkia moduuleja ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat ohjelmaan. Kun kaikki moduulit on suoritettu, koulutuksesta saa sähköpostitse diplomin. Jokaisen moduulin jälkeen koulutuksen läpikäynyt saa ilmoittamaansa sähköpostiin yhteenvedon moduulin tärkeimmistä asioista.

Puhtaasti paras -verkkokoulutus

ET OLE YKSIN -PALVELU 

Et ole yksin -palvelu tarjoaa puhelimessa ja chatissa tukea, apua ja neuvontaa urheilua harrastaville nuorille, aikuisille, vanhemmille ja huoltajille. Väestöliitto ja urheilujärjestöt pyrkivät yhdessä takaamaan jokaiselle turvallisen urheiluharrastuksen.

www.etoleyksin.fi