Hyvät muuvit -hanke

 

Suomessa on vaikeavammaisten palveluasumisen piirissä noin 6 000 henkilöä sekä kuntien ja yksityisten tuottamissa psykiatrisissa asumispalveluissa noin 7 500 henkilöä (lähde: THL). Suomen Paralympiakomitean hallinnoimassa ja yhteistyössä Aspa-säätiön sekä muiden kumppaneiden kanssa toteuttamassa Hyvät muuvit -hankkeessa lähdetään edistämään palveluasumisen ja tukitoiminnan piirissä olevien aikuisten aktiivisuutta, liikkumista ja liikunnan harrastamista.

Kolmivuotisessa hankkeessa (2019–2022) kehitetään asumispalvelujen aikuiskäyttäjien tarpeisiin sopiva lähiliikunnan konsepti sekä parannetaan vaikeavammaisten henkilöiden ja mielenterveyskuntoutujien vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia muun muassa etsimällä uudenlaisia yhteistyömalleja kuntien erityisliikunnanohjaajien ja paikallista liikuntatoimintaa tarjoavien tahojen kanssa.

Hankkeen aikana toteutetaan aktiivisuutta ja liikkumista lisäävä kokeilujakso hankkeessa mukana olevissa asumispalveluissa, päivätoimintayksiköissä, klubitaloyhteisössä ja mielenterveysyhdistyksen kohtaamispaikoissa. Yhteistyötahot sijaitsevat Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Lisäksi toteutetaan avoimella kutsuperiaatteella erilaisia liikunta- ja kokeilutapahtumia kaikilla kolmella pilottialueella.

Tavoitteena on kolmen vuoden aikana levittää hankkeessa syntyneitä toimintamalleja yhteistyökumppaneille, mutta myös muihin asumispalveluihin ja tukitoimintoihin koko Suomessa. Hankkeen tuloksena asiakkaiden aktiivisuus ja liikkuminen sekä heidän kokemansa hyvinvointi lisääntyvät. Hankepaikkoihin syntyy yhteiskehittelynä luotuja työkaluja sekä asiakkaiden ja työntekijöiden liikuttajatiimejä, jotka jäävät arkeen ja jatkavat toimintaansa hankkeen jälkeenkin.

Hyvät muuvit -hankkeen koordinaattoriksi palkattiin Katariina Jauhiainen. Hänen yhteystietonsa löytyvät sivun alalaidasta.

Lue Hyvät muuvit -hankkeeseen liittyvia uutisia täältä.

Hyvät muuvit -hankkeen projektisuunnitelma ja hankehakemuksen tiivistelmä ovat ladattavissa sivun alalaidasta.

Hyvät muuvit: Maijan tarina

 

Hankkeen kumppanit

  • Aspa-säätiö
  • Aspa Palvelut Oy (Aspa-koti Sillanpää, Aspa-koti Nahkuri, Aspa-koti Valtti, Aspa-koti Liljalaakso)
  • Sopimusvuori ry / Näsinkulman Klubitalo / Tampere
  • Suomen CP-liitto ry / Halisten palveluasunnot
  • Lempäälän Kotokampus / Kunnari (mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ja päivätoiminta)
  • Rauman MTY Friski Tuult ry/ mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen vertaistukitoimin
  • Valkeakosken kaupunki / mielenterveyspalvelut
  • Valkeamieli ry (mielenterveysyhdistys) / Valkeakoski
  • Mielenterveyden Keskusliitto ry

Lisätiedot