Liikkuminen osana arkea

Nainen jumppaa kuminauhalla sohvalla istuen.

Tärkeänä näkökulmana Hyvät muuvit -hankkeessa on liikkumattomuuden ja muun paikallaan olon väheneminen sekä liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden nousu. Hankkeella edistetään moniperusteisen syrjinnän vaarassa olevan kohderyhmän yhdenvertaisuutta lisäämällä heidän mahdollisuuksiaan aktiiviseen arkeen ja liikkumiseen, sekä vahvistamalla heidän kykyjään ja osaamistaan heidän omassa arjessaan.

Vuoden 2020 aikana hankkeessa on tavoitteiden mukaisesti toteutettu niin arjen aktiivisuutta kuin arkiliikkumistakin lisääviä toimia ja aktiviteettejä, mutta myös liikuntakokeiluja ja ryhmäliikuntaa. Aktiviteetteinä on ollut mm. ulkoilua, kävelylenkkejä, pyöräilyä, kotijumppaa, etätansseja, pienryhmässä toteutettua jumppaa ja kesällä myös erilaisia pelejä ja uintia. Liikuntakokeiluja olivat mm. kiipeily/boulderointi, suppailu, melonta, jousiammunta, mobo-suunnistus, tanssi, ratsastus, kuntosali, minigolf, keilailu, rumpukapulajumppa, ulkoilu/retkeily.

Ensimmäisen vuoden tuloksia

  • Yli 80% asiakkaista koki, että liikunta on tarpeellista, siitä on heille hyötyä ja sille on aikaa. Kuitenkin vain 50%:lla on jokin liikunnallinen harrastus ja eniten (36%) liikutaan 2-3 tuntia viikossa.
  • Kokeilujaksot auttoivat lisäämään liikkumista ja liikuntaa arkeen Sillanpään asiakkailla 39% ja Liljalaakson asiakkailla 19%.
  • Koettuun hyvinvointiin hankkeella oli suurempi vaikutus. Kokeilujaksojen jälkeen oma vointi koettiin positiivisempana, omaan elämään oltiin tyytyväisempiä ja erityisesti mielekäs tekeminen arjessa lisääntyi molemmissa pilottipaikoissa.
  • Työntekijöiden palautekyselyyn vastanneista kaikki olivat sitä mieltä, että heidän valmiutensa ja osaamisensa liikuttaa asiakkaitaan lisääntyi. 90% vastanneista koki myös osaavansa aktivoida asiakkaitaan aikaisempaa paremmin.
  • Keskeisimpiä esille tulleita esteitä mielenterveyskuntoutujan liikkumiselle koronan lisäksi olivat aloituskyvyn puute, negatiivinen mielikuva itsestä liikkujana ja harrastamisen kalleus.
  • Aktiivisuutta ja liikkumista tukevia tekijöitä olivat liikuntakaveri, edullinen hinta ja hyvä sää. Työntekijöillä suurin kehittämistarve kohdistui kaikkein passiivisimpien asiakkaiden aktivointiin.

Lisämateriaalia:

Liikkujan vaiheet kuvattuna

Liikkujan vaiheet kuvattuna tiedostamisesta toimijuuteen. Alta löytyvästä pdf-tiedostosta löytyy lisätietoja.