Luontoliikunta

Suomessa on noin puoli miljoonaa pysyvästi liikkumis- ja toimimisesteistä henkilöä. He muodostavat joukon, jolle luontoliikunnan esteettömyys ja saavutettavuus eivät ole vain mukava lisä, vaan osallistumisen edellytys. Heidän lisäkseen on myös alati kasvava seniorimatkailijoiden joukko ja lapsiperheet, jotka hyötyvät suuresti esteettömistä palveluista.

Suomen Paralympiakomitea tekee tiivistä yhteistyötä mm. Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE:n, Metsähallituksen sekä paikallisten luontoliikunta- ja matkailutoimijoiden kanssa edistääkseen luontoliikunnan yhdenvertaisuutta. Käynnissä on kaksi merkittävää luontoliikunnan esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvää hanketta: 1) luontomatkailupalveluiden kehittämiseen suuntautunut Luonto kaikille ja 2) pitkien luontoreittien esteettömyyttä edistävä Esteetön eräpolku.

Esteettömiä luontoreittejä on koottu Metsähallituksen Luontoon.fi -sivustolle: https://www.luontoon.fi/esteeton

Luontoliikunnan esteettömyydestä ja esteettömistä reiteistä lisätietoa Invalidiliiton sivuilta.