Uutiset Kaikki uutiset
Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä
18.11.2017 | Paralympiakomitea

BLOGI: Para Talent Day – Potentiaalin saattamista käytäntöön

Para Talent Day on vammaisurheilun testipäivä, joka on suunnattu yli 13-vuotiaille henkilöille, joilla on jokin vamma ja jotka ovat innostuneita urheilusta. Tapahtuman tavoitteena on löytää uusia urheilijoita vammaiskilpaurheiluun ja auttaa heitä eteenpäin urheilijan polullaan. Suomen ensimmäinen Para Talent Day järjestettiin viikko sitten lauantaina 11. marraskuuta 2017 Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa Liikuntamaan ja Apuväline 2017 -messujen yhteydessä.

Para Talent Day järjestettiin Suomen Paralympiakomitean ja VAU:n yhteistyönä sekä osana ’All In’-EU projektia. Idea Para Talent Day:hin syntyi osana All In –EU-projektia, joka on pohjoismaiden (Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti, Tanska ja Färsaaret) yhteinen paralympiaurheilun kehitysprojekti. Projektissa Suomen vastuualueella on kehittää tapoja rekrytoida uusia urheilijoita mukaan vammaiskilpaurheiluun. ’All In’ -projektin yhteistyöedustajat Ruotsista, Norjasta ja Islannista olivat myös paikalla Tampereella seuraamassa Para Talent Day:ta ja urheilijoiden testausta.

Lähtökohta tapahtumalle oli tiedostettu haaste uusien urheilijoiden rekrytoimisessa ja urheilun pariin saattamisessa. Para Talent Day -tapahtumaan on haettu mallia mm. Hollannista ja Isosta-Britanniasta, joissa tapahtumia on järjestetty useamman vuoden ajan onnistunein tuloksin. Hollannissa tapahtuma on ollut vuosittainen jo vuoden 2008 Pekingin paralympialaisista asti ja tänä vuonna 2017 tapahtumaan haki 125 urheilijaa. Hollannissa tapahtuma on johtanut hyviin tuloksiin, sillä esimerkiksi vuonna 2012-2013 tapahtumassa mukana olleista urheilijoista kolme voitti Rio 2016 paralympialaisissa mitalin. Para Talent Day järjestettiin Suomessa ensimmäisen kerran tänä vuonna mutta tapahtumasta on tarkoitus tehdä vuosittainen, jotta urheilusta innostuneet henkilöt saataisiin mukaan vammais- ja paralympiaurheiluun. Kokonaisuudessaan Para Talent Day on hyvä lisä jo olemassa oleviin Para School Day, nuorten paralympiaryhmä sekä Tie Tähtiin -konsepteihin.

Tampereen Para Talent Day koostui infosta sekä Kasva Urheilijaksi –taitovalmiustestistä. Testi pohjautuu saksalaiseen KTK-testiin sekä suomalaiseen Move! –fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmään.  Testin eri osiot antavat urheilijalle, valmentajalle ja vanhemmille arvokasta tietoa testatun urheilijan perusliikuntataidoista sekä valmiuksista edetä vaativampien motoristen taitojen opetteluun ja niissä kehittymiseen. Testi osoittaa myös mahdolliset kehittämistarpeet molemminpuolisuudessa, eri liikkumissuuntien, -tasojen ja –rytmien käytössä sekä keskilinjan ylityksissä.

Paikalla Para Talent Day:ssa oli noin 10 urheilijan lisäksi, eri lajien valmentajia sekä luokittelijat Paula Leppänen ja Sanna Weurlander. Testitapahtuman tarkoituksena oli antaa käytännön vinkkejä kilpaurheilun aloittamiseen sekä neuvoa urheilijoita oman urheilijan polun luomisessa ja sillä etenemisellä. Tapahtumassa saamansa palautteen lisäksi, jokaiseen Para Talent Day:hin osallistuneeseen urheilijaan ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä ja heille annetaan avoin ja suora palaute siitä, kuinka he suoriutuivat taitovalmiustestistä ja mikä mahdollisesti voisi olla seuraava askel heidän urheilijan polullaan.  Para Talent Day:n tavoitteena on myös kertoa urheilijoille niistä kanavista ja paikoista, mitä kautta voi tulla mukaan eri lajeihin sekä antaa konkreettisia keinoja kuinka omaa urheilijan polkua ja uraa voi lähteä rakentamaan ja kehittämään.

Tällä hetkellä Suomesta löytyy noin sata kilpaurheilun terävimmälle huipulle tähtäävää vammaisurheilijaa. Vammaisurheilussa on vielä valtava määrä käyttämätöntä potentiaalia, jota ei olla saatu hyödynnettyä. Potentiaaliset urheilijat ovat tuolla jossain mutta heidät pitää vain löytää. Tulevaisuudessa tärkeässä asemassa urheilijoiden rekrytoinnissa on määrätietoisuus sekä jatkuva urheilijoiden seuraaminen. Tiivis yhteistyö lajiliittojen, VAU:n, kuntoutuskeskuksien, vammaisjärjestöjen sekä koulujen välillä on olennaisessa asemassa nuorten urheilijoiden saattamisessa vammaiskilpaurheilun pariin sekä mahdollisesti kohti kilpaurheilun huippua. Tämä vaatii pitkäjänteisyyttä sekä jatkuvaa konkreettista työskentelyä yhdessä eri tahojen kanssa. Kehitysprosessille täytyy antaa aikaa kehittyä, jotta saadaan kestäviä ja pysyviä tuloksia.

 

Viestintä ja yhteyspäällikkö, Suomen Paralympiakomitea

Aino Linnamaa