Uutiset Kaikki Uutiset
Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä
07.03.2019 | Paralympiakomitea

Jäsenistö päättää Paralympiakomitean ja VAU:n yhdistymisestä toukokuun kokouksissa

Suomen Paralympiakomitea ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU solmivat vuoden 2018 lopulla aiesopimuksen järjestöjen yhdistymisestä. Yhdistymisprosessin ensimmäinen vaihe, eri aihealueisiin keskittyvien työryhmien työskentely, saatiin onnistuneesti päätökseen maaliskuun alussa. Järjestöjen jäsenet päättävät toukokuun ylimääräisissä kokouksissa virallisesti järjestöjen yhdistymisestä.

Työryhmien valmistelun pohjalta laaditaan esitys yhdistymisen mallista, josta VAU:n ylimääräinen liittokokous (18.5.) ja Paralympiakomitean ylimääräinen kokous (25.5.) päättävät. Päätösvalta järjestöjen yhdistymisestä ja uusien sääntöjen hyväksymisestä on jäsenistöllä.

VAU:n jäseninä on 259 paikallisyhdistystä ja urheiluseuraa. Paralympiakomitean jäseninä puolestaan on 20 paralympialajien kansallista lajiliittoa. Yhdistymisprosessin alkuvaiheen keskusteluissa on nähty tarkoituksenmukaiseksi, että molempien järjestöjen jäsenet voisivat olla jäseniä myös uudessa järjestössä. Tämäkin on kuitenkin asia, josta lopullisesti päättää jäsenistö itse toukokuun kokouksissa.

Jos toukokuun kokouksissa yhdistymismalli saa jäsenistöltä vihreää valoa, on tarkoituksena, että uusi järjestö aloittaa toimintansa 1.1.2020. Tosin ehdotettavassa mallissa lähtökohtana tulee olemaan se, että kokonaan uutta järjestöä ei synnytetä, vaan se rakennetaan jommankumman olemassa olevan järjestön pohjalle.

– Yhteinen tahtotila on välittynyt vahvasti yhdistymisprosessin alkuvaiheen keskusteluissa. Tässä ei vain yhdistellä organisaatioita yhdistymisen vuoksi, vaan aidosti etsitään mallia, jossa pystytään entistä paremmin palvelemaan suomalaisia paraurheilijoita sekä vammaisia ja tukea tarvitsevia liikunnan harrastajia, sanoo VAU:n toiminnanjohtaja Riikka Juntunen.

– Uusi järjestö pystyy kattamaan koko urheilijan ja liikkujan polun, lähtien sieltä ensikokeiluista aina maailman huipulle paralympialaisiin saakka sekä kaiken siltä väliltä. Tämä helpottaa merkittävästi myös oman lajinsa paraurheilutoiminnasta vastaavien lajiliittojen tukemista sekä avaa uudenlaisia mahdollisuuksia yhteistyökumppanuuksiin liittyen. Uudella järjestöllä tulee olemaan myös entistä suurempi painoarvo kansallisessa liikuntapolitiikassa, sanoo Paralympiakomitean pääsihteeri Tero Kuorikoski.

Tero Kuorikoski

Pääsihteeri


0400242009