Uutiset Kaikki Uutiset
Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä
30.11.2018 | Paralympiakomitea

Kesäparalympialajien tukipäätökset vuodelle 2019

Huippu-urheiluyksikkö (HUY) myönsi kesäparalympialajien huippu-urheilun tehostamistukea yhteensä 241 500 euroa. Huippu-urheiluyksikön kesälajien tukipäätöksien painopisteenä on Tokion paralympialaiset 2020.

Lajien kehitys- ja tukiprosessi ja sen myötä myös HUY:n tehostamistukijärjestelmä uusittiin vuosi sitten. Uudistuksen kulmakivenä olivat uudet kriteerit, joiden pohjalta tehostamistukea suunnattiin investointiloogisiin lajeihin ja kansainvälisen tason valmentautumiseen, johon myös lajiliitto itse satsaa ja uskoo merkittävästi.

Jo vuosi sitten iso painopiste oli menestyspotentiaalisten urheilijoiden ja joukkueiden valmistautuminen kohti Tokion olympia- ja paralympiakisoja. Kun kisoihin on aikaa enää vajaat 20 kuukautta, prioriteetti on kesäolympia- ja paralympialajien tukemisen osalta yhä selkeämmin Tokiossa.

Tukea on keskitetty entistä selvemmin kasvattamalla panostusta kärkiurheilijoihin sekä lajeihin, joissa tehostamistuella on arvioitu olevan paras vaikuttavuus menestykseen. Myös vuosi sitten asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai saavuttamatta jättäminen ovat vaikuttaneet tuen jakamiseen.

Tokion 2020 kesäparalympialaisiin valmistautuvista lajeista uusina tehostamistuen piiriin nousivat sulkapallo ja taekwondo. Tuettavia lajeja on yhteensä 14 yleisurheilu mukaan luettuna. Kokonaisuudessaan kesäparalympialajien tuki nousi vuoden 2018 tukeen verrattuna painottuen kuitenkin Tokion potentiaalisiin mitalilajeihin (yleisurheilu, triathlon, uinti, pyöräily, ratsastus, jousiammunta sekä maalipallo).

Myönnettyjen tehostamistukien lisäksi Huippu-urheiluyksikön kautta kohdennetaan paralympialajeille erikseen sovittavalla tavalla asiantuntijapalveluja (terveydenhuolto + psyykkinen valmennus), osallistuvaa asiantuntijatoimintaa (KIHU) sekä Tokion 2020 valmistautumiseen liittyvää tukea.

Urheilijoiden sairauskulu- ja tapaturmavakuutukset julkaistaan OKM:n urheilijan valmennus- ja harjoitteluapurahapäätösten jälkeen. Vakuutus maksetaan HUY:n kautta kaikille apurahaurheilijoille.

Yleisurheilun tukipäätös ei vielä valmis

Kaikkiaan Huippu-urheiluyksikkö jakoi tehostamistukia tässä vaiheessa kesäolympialajeille ja muille kansainvälisen tason kesälajeille 2 807 000 euroa sekä paralympialajeille 241 500 euroa.

Isoista lajeista yleisurheilun tukipäätöstä ei julkaistu vielä. Yleisurheilu nimitti uuden valmennusjohtajan kesken tukipäätösprosessin, eikä lajin oman huippu-urheilubudjetin allokointi lajiryhmille ja kärkiyksilöille ole kaikilta osin vielä täysin selvä.

– Yleisurheilun kanssa on valmisteltu päätöstä hyvässä hengessä, mutta aivan ei määräpäivään mennessä päästy valmiiksi. Tukipäätöksiin vaikuttaa paitsi lajin urheilijapotentiaali ja huippu-urheilutoiminta myös lajin oma huippu-urheilun resursointi. Teemme tukipäätöksen heti, kun yleisurheilu on uudelleen organisoitumisensa jälkeen päättänyt omista toiminnoistaan ja niihin suunnattavista resursseista, Lehtimäki avaa.

Prosessi ei pääty nyt tehtyihin tukipäätöksiin. Tukipäätöksen saaneiden lajien ja urheilijoiden kanssa jatketaan yhdessä sovittuja toimenpiteitä lajien huippu-urheilusuunnitelmien ja tavoitteiden suunnassa. Lajien kehitys- ja tukiprosessi jatkuu palautetilaisuudella helmikuussa. Alkuvuodesta jaetaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät kesälajien urheilija-apurahat. Talvilajien tehostamistuista päätetään vastaavan prosessin kautta toukokuussa. Kesälajien tukia tarkastellaan seuraavan kerran syksyllä 2019.

PARALYMPIALAJIT

Kokonaisuus: 241 500 euro

Ampumaurheilu
Tukiohjelma: Investointilaji
Tehostamistuen kokonaissumma: 14 000 e
Tuen kohdentuminen:
– Lajin huippuvalmennuksen tehostamistuki (tuki kohdistuu seuraaviin urheilijoihin: Jarkko Mylly ja Timo Keskisimonen)
– Valmentajat Pirjo Peltola ja Timo Vaitiniemi
– Toisen maapaikan saavuttaminen Tokioon ja menestyminen MM-kilpailuissa

Istumalentopallo
Tukiohjelma: Investointilaji
Tehostamistuen kokonaissumma: 10 000 e
Tuen kohdentuminen:
– Naiset: Joukkueen menestyminen EM-kilpailuissa (mitali), joukkueen kehittäminen kohti Pariisia 2024

Jousiammunta
Tukiohjelma: Investointilaji
Tehostamistuen kokonaissumma: 18 000 e
Tuen kohdentuminen:
– Lajin huippuvalmennuksen tehostamistuki (tuki kohdistuu seuraaviin urheilijoihin: Jere Forsberg ja Jean-Pierre Antonios)
– Valmentaja Jari Pirttimaa
– Huipputulosten vakiinnuttaminen ja sitä kautta menestyksen varmistaminen MM-kisoissa 2019 ja maapaikkojen varmistaminen Tokioon

Maalipallo
Tukiohjelma: Investointilaji
Tehostamistuen kokonaissumma: 55 500 e
Tuen kohdentuminen:
– Miehet: Maapaikan saavuttaminen Tokioon 2020, joukkueen ammattimainen valmentautuminen
– Naiset: Maapaikan saavuttaminen Tokioon

Pyöräily
Tukiohjelma: Investointilaji
Tehostamistuen kokonaissumma: 30 500 e
Tuen kohdentuminen:
– Lajin huippuvalmennuksen tehostamistuki (tuki kohdistuu seuraaviin urheilijoihin: Teppo Polvi, Harri Sopanen, Pauliina Hatunen ja Tiina Nieminen)
– Valmentaja Mikko Peltonen
– Toisen maapaikan (miehet) varmistaminen Tokioon ja mahdollisen naispaikan saavuttaminen

Pyörätuolitennis
Tukiohjelma: Investointilaji
Tehostamistuen kokonaissumma: 10 000 e
Tuen kohdentuminen:
– Lajin huippuvalmennuksen tehostamistuki (tuki kohdistuu seuraaviin urheilijoihin: Taneli Tenhunen)
– Valmentaja Erik Hakkarainen
– Rankingsijoituksen nostaminen top-50:een ja Tokion maapaikan varmistaminen

Pöytätennis
Tukiohjelma: Investointilaji
Tehostamistuen kokonaissumma: 6 500 e
Tuen kohdentuminen:
– Lajin huippuvalmennuksen tehostamistuki (tuki kohdistuu seuraaviin urheilijoihin: Esa Miettinen)
– Valmentaja Martti Autio
– Rankingsijoituksen positiivisen kehityksen jatkaminen ja Tokion maapaikan varmistaminen

Ratsastus
Tukiohjelma: Investointilaji
Tehostamistuen kokonaissumma: 33 500 e
Tuen kohdentuminen:
– Lajin huippuvalmennuksen tehostamistuki (tuki kohdistuu seuraaviin urheilijoihin: Katja Karjalainen, Jaana Kivimäki, Pia-Pauliina Reitti)
– Valmentaja Janne Bergh
– Joukkuepaikan saavuttaminen Tokion paralympialaisiin, menestyminen EM-kilpailujen henkilökohtaisissa kilpailuissa

Sulkapallo
Tukiohjelma: Investointilaji
Tehostamistuen kokonaissumma: 4 000 e
Tuen kohdentuminen:
– Lajin huippuvalmennuksen tehostamistuki (tuki kohdistuu seuraaviin urheilijoihin: Thomas Puska, Timo Villanen, Heidi Manninen, Mirka Rautakoski)
– Valmentaja Pekka Rantanen
– Nelinpelirankingsijoituksen parantaminen (miehet+naiset), Tokion maapaikan mahdollistaminen

Taekwondo
Tukiohjelma: Investointilaji
Tehostamistuen kokonaissumma: 2 000 e
Tuen kohdentuminen:
– Lajin huippuvalmennuksen tehostamistuki (tuki kohdistuu seuraaviin urheilijoihin: Matti Sairanen)
– Valmentaja Sampo Pajulampi
– Rankingsijoituksen parantaminen (kv. turnaukset + MM-kilpailut), Tokion maapaikan mahdollistaminen

Triathlon
Tukiohjelma: Yksilöohjelma
Tehostamistuen kokonaissumma: 21 000 e
Tuen kohdentuminen:
– Liisa Lilja (huippuyksilötuki) ja Jussi Lotvonen (muu tehostamistuki)
– Valmentaja Marko Törmänen
– Kv. leiri- ja kilpailuohjelman mahdollistaminen ja sitä kautta menestyksen varmistaminen 2019 ja 2020, Tokion maapaikkojen (naiset+miehet) varmistaminen

Uinti
Tukiohjelma: Investointilaji
Tehostamistuen kokonaissumma: 32 500 e
Tuen kohdentuminen:
– Lajin huippuvalmennuksen tehostamistuki (tuki kohdistuu seuraaviin urheilijoihin: Leo Lähteenmäki, Antti Latikka, Jessika Markkanen, Jenna Rajahalme, Nader Khalili)
– Valmentaja Helen Ovaska
– Kv. kilpailutoiminnan lisääminen, menestyksen varmistaminen MM-kisoissa, nuorten nousu kv. aikuisten tasolle

Voimanosto
Tukiohjelma: Investointilaji
Tehostamistuen kokonaissumma: 4 000 e
Tuen kohdentuminen:
– Tuki kohdistuu MM-kisoihin valittavaan joukkueeseen (matkatuki)
– Valmentaja Raimo Savaloja
– Tulostason edelleen nostaminen ja Tokion maapaikan saavuttaminen (miehet+naiset)

Muu paralympialajeille kohdistettava tuki

Huippu-urheiluyksikön kautta kohdennetaan paralympialajeille erikseen sovittavalla tavalla asiantuntijapalveluja (terveydenhuolto + psyykkinen valmennus), osallistuvaa asiantuntijatoimintaa (KIHU) sekä Tokion 2020 valmistautumiseen liittyvää tukea.

Urheilijoiden vakuutukset julkaistaan OKM:n urheilijan valmennus- ja harjoitteluapurahapäätösten jälkeen. Vakuutus maksetaan HUY:n kautta kaikille apurahaurheilijoille.

Kesälajien tukipäätökset 2019

Lajien kehittämis- ja tukijärjestelmä 2017-2020

Aiemmat tukipäätökset ja huippu-urheilutuet


Lisätiedot:
Mika Lehtimäki, Huippu-urheiluyksikön johtaja 040-5546200 (kokonaisuus ja joukkuepelit)
Olli-Pekka Kärkkäinen, lajiryhmävastaava 050-5162234 (kestävyyslajit; pyöräily, suunnistus, triathlon, uinti)
Kimmo Mustonen, lajiryhmävastaava 050-5669869 (paralympialajit)
Pasi Sarkkinen, lajiryhmävastaava 050-3600036 (judo, karate, miekkailu, nykyaikainen viisiottelu, nyrkkeily, paini, painonnosto, taekwondo)
Jani Tanskanen, lajiryhmävastaava 050-61382 (purjehdus, sulkapallo, tennis, voimistelu)
Kimmo Yli-Jaskari, lajiryhmävastaava 0400-665236 (ampumaurheilu, autourheilu, golf, jousiammunta, olympiasoutu, ratamelonta)

 

Lähde: HUY tiedotus