Uutiset Kaikki uutiset
Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä
14.02.2019 | Paralympiakomitea

Liikunta mahdolliseksi kaikille – liikuntapoliittisia linjauksia

Suomalaisen urheilun viime vuosien positiivisimpia ilmiöitä on ollut vammaisurheilun nousu. Paraurheilijat ovat saavuttaneet menestystä laajalla rintamalla. Jatkossa pitää panostaa entistä enemmän paraurheilun integroimiseen osaksi lajiliittojen toimintaa.

Integraatiotyö on vietävä loppuun seuraavan neljän vuoden aikana. Tämän toteuttamiseksi on varattava erityistä kannustinrahoitusta. Keskusta on poliittisena puolueena linjannut ohjelmaansa liikuntapoliittisia linjauksia.

– Liikuntapoliittista ohjelmaa laatiessaan Keskusta on kuullut asiantuntijoita monipuolisesti. Paralympiakomitea oli yksi kuultavista tahoista. Lopputuloksena on mielestäni varsin onnistunut, näkemyksellinen ja yhdenvertainen liikuntapoliittinen ohjelma, joka huomioi Paraurheilun yhden kriittisen tärkeän menestystekijän – sen, että Paraurheilun lajiliittointegraatiota onnistutaan jatkossa syventämään. Niin sanotun kannustinrahoituksen ohella, asiassa etenemiseen vaaditaan avaintoimijoiden aktiivisuutta ja poliittista tahtoa, sanoo Tero Kuorikoski, pääsihteeri, Suomen Paralympiakomitea.

Valtion liikuntapolitiikan uudistamisen ohella myös liikunta- ja urheilujärjestöjen on tuotava oma toimintansa moderniin aikaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten on näyttävä käytännön toiminnassa. Eri sukupuolia pitää kohdella urheilussa tasavertaisesti. Eri sukupuolten yhdenvertaisen kohtelun lisäksi eri vähemmistöryhmiä on kohdeltava urheilussa tasavertaisesti.

– Keskusta ohjelmassa linjataan muun muassa siitä, että me haluttaisiin urheilun olevan edelläkävijä tasa-arvoisuus- ja yhdenvertaisuusasioissa. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun lajiliitoissa nyt tapahtuu integraatioita niin me haluttaisiin tukea niitä lajiliittoja erityisellä porkkanarahalla, jotka ovat hoitaneet erityisen hyvin yhdenvertaisuustyön, huolehtineet esteettömyydestä ja huolehtineet erityisen hyvin tasa-arvosta. Puhutaan positiivisesta diskriminoinnista eli siitä, että  positiivisesti pidetään huolta siitä että urheilu ja urheilukulttuuri kulkee yhteiskunnan etunenässä murtamassa raja-aitoja ja näyttämässä ennakkoluulottomasti, että Suomi ja suomalaiset ovat edelläkävijöitä, kertoo Tuomo Puumala, kansanedustaja, Suomen Keskusta.

Edellä mainitut liikuntalinjaukset on tuotu vahvasti esiin Keskustan politiikkalinjauksissa. Suomen Paralympiakomitea on poliittisesti puolueeton järjestö mutta pitää tärkeänä, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo urheilussa ovat osa poliittista päätöksentekoa sekä poliittisia linjauksia. Näin voidaan saada aikaan rakenteellisia muutoksia ja kehittää suomalaista urheilua ja liikuntaa.

Lähde: Keskustan liikuntalinjaus