Uutiset Kaikki uutiset
Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä
05.06.2017 | Paralympiakomitea

Paralympiakomitea määritteli tulevaa suuntaa yhdessä sidosryhmiensä kanssa

Paralympiakomitean tammikuussa aloittanut hallitus on käynnistänyt prosessin, jossa selvitetään Paralympiakomitean roolia tulevaisuudessa. Ensimmäisessä laajemmassa tapaamisessa keskityttiin Paralympiakomitean vahvuuksien ja kehitettävien kohteiden sekä toimintaympäristön muutosten kartoittamiseen fasilitaattori Jukka Pekkalan johdolla.

Paralympiakomitean ”strategisen asemoitumisprosessin” ensimmäisessä isommassa tapaamisessa 2.6. oli koolla hallituksen ja toimiston lisäksi edustajia lajiliitoista, Olympiakomitean hallituksesta, Huippu-urheiluyksiköstä, KIHU:sta sekä Liikuntakeskus Pajulahdesta.

Ryhmäkeskusteluissa nousi esille erityisesti Paralympiakomitean positiivinen ja vahvistunut mediakuva sekä vakiintunut rooli urheilukentän vaikuttajana. Lisäksi puhuttiin paljon rekrytoinnista ja potentiaalisista harrastajista, koska tiedetään, että on potentiaalisia urheilijoita, jotka eivät pääse harrastamaan liikuntaa esim. apuvälineiden puutteen takia, liikuntapaikkojen esteellisyyden takia ja urheilu mahdollisuuksien tiedonpuutteen takia. Keskusteluissa toivottiin myös selkeyttä Paralympiakomitean, lajiliittojen ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n rooleihin vammaisurheilijan polun eri vaiheissa.

Paralympiakomitean pääsihteeri Tero Kuorikoski oli tyytyväinen päivän antiin ja työskentelytapaan.

-Päivän tärkeydestä ja kiinnostuksesta sitä kohtaan kertoo osallistujien halu päästä vaikuttamaan, mikä ilmeni niin ennakkokyselyn vastausprosentissa kuin osallistumisaktiivisuudessa. Päivän aikana päästiin puhumaan aidoista haasteista ja jopa yhteistyön kipukohdista, myös erilaisia rakenteellisia muutoksia käsiteltiin hyvin konkreettisella tasolla. Olen yhä luottavaisempi, että prosessi tulee saavuttamaan sille asetetut tavoitteet ja nyt alamme suunnata kohdata katseita syyskuun työpäivää kohti, Kuorikoski tiivistää.

Pääsihteeri Tero Kuorikoski, Mina Mojtahedi sekä Jukka Pekkala käyvät työpajan tulokset läpi kesäkuun aikana ja seuraavan kerran sidosryhmät kutsutaan koolle syyskuun alkupuolella. Kesän aikana tehdään vielä kysely urheilijoille, minkä tarkoitus on saada urheilijoiden ääni vahvemmin esille prosessissa. Valmis ehdotus Paralympiakomitean asemoitumisesta ja mahdollisista rakennemuutoksista viedään marraskuun vuosikokoukseen.

Lisätiedot pääsihteeri Tero Kuorikoski 040 024 2009