Vammaispalvelulaki eduskunnan käsittelyyn – liikunnan harrastamiseen ja paraurheiluun tulossa merkittäviä kohennuksia 

Nuori boccianpelaaja laittaa pallon liikkeelle

Uusi vammaispalvelulaki on edennyt eduskunnan käsittelyyn. Sen on määrä tulla täytäntöön vuoden 2023 alusta lähtien. Uusi laki tulee vastaamaan hyvinvointialuejärjestelmään siirtymisen tarpeita. 

Suomen Paralympiakomitea on lausunnollaan ollut osaltaan vaikuttamassa siihen, että vammaisten ihmisten liikunnan harrastamisen mahdollisuudet tulevat entistä paremmin huomioiduksi. Siltä osin uusi lakiesitys onkin selkeä edistysaskel aiempaan vammaispalvelulakiin nähden. 

Liikunnan apuvälineiden korvattavuus 

Yksi konkreettinen kohennus on tulossa vammaispalvelulain taloudellisiin tukitoimiin, joissa mainitaan nyt myös liikunnan apuvälineet korvattavien välineiden yhteydessä. 

Nykyisessä vammaispalvelulaissa on kirjattu: ”Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista korvataan puolet.” 

Uudessa ehdotuksessa vammaispalvelulaiksi lukee seuraavasti: ”Hyvinvointialue voi korvata puolet teknisten ratkaisujen ja muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen välineiden hankkimisesta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista, jos vammainen henkilö tarvitsee niitä: 1) päivittäisissä toimissa; 2) liikkumisessa; 3) vuorovaikutuksessa tai 4) vapaa-ajan toiminnoissa.” 

Liikkumisen tuen monipuolistuminen 

Lakiesitys tuo liikkumisen tukeen uusia toteuttamistapoja ja parantaa mahdollisuuksia saada henkilökohtaista apua. Tämä mahdollistaa aiempaa toimivammat ja paremmin asiakkaan tarpeita vastaavat palvelut. Liikkumisen tuen uudet toteuttamisvaihtoehdot, kuten matkabudjetti ja liikkumisen tuen jaksottaminen, mahdollistavat yhdenvertaisen harrastamisen. 

Vammaishuippu-urheilun rinnastaminen työntekoon

Vammaisten henkilöiden huippu-urheilu rinnastetaan uudessa laissa työntekoon. Tämä näkyy niin kirjauksissa henkilökohtaiseen apuun kuin liikkumiseen tukeenkin liittyen.  

Henkilökohtaisen avun osalta lakiesityksessä on kirjattu näin: ”Vammainen henkilö voi tarvita henkilökohtaista apua vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla urheilukilpailuihin osallistuessaan. Henkilökohtaista apua voi saada sekä kotimaassa että ulkomailla järjestettäviin kilpailuihin.” 

Liikkumisen tuen osalta lakiesityksessä vedotaan sekä yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanottoon vammaisurheilijoiden yhdenvertaisuuden edistämisestä (17.4.2019) että korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisuun (KHO 2013:139) huippu-urheiluun ja kuljetuspalveluun liittyen. Lakiesityksessä todetaan, että "ainakin apurahaa saavien huippu-urheilijoiden kohdalla urheilu pitää rinnastaa työntekoon, kun arvioidaan kuljetuspalvelujen tarvetta." 

Lue lisää:

Kuva: Jussi Eskola