Aktiivisuutta läpi arjen – Tuore raportti: Liikkumisen edistämisessä keskeistä liikkujien osallisuus sekä asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimijuus

Suomen Paralympiakomitean vetämän Aktiivisuutta läpi arjen -hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä työntekijäymmärrystä sote-alan työntekijöiden mahdollisuuksista ja haasteista edistää vähän liikkuvien ihmisryhmien aktiivisuutta. Nyt julkaistu Kohti hyvinvointia – Osallisuuden ja liikkumisen edistäminen osana sote-työtä -raportti tuo kuuluville sote-ammattilaisten äänen ja sisältää konkreettisia työkaluja ja eväitä jatkoon liikkumisen edistämisen tueksi.

Tutkimusten mukaan esimerkiksi vammaiset henkilöt, mielenterveyskuntoutujat ja ikäihmiset kuuluvat ihmisryhmiin, joiden kohdalla fyysisen aktiivisuuden suositukset eivät toteudu. Nämä ryhmät ovat merkittäviä asiakasryhmiä etenkin palveluasumista ja muita arjen tukitoimintoja järjestävissä sosiaali- ja terveysalojen palveluissa.

Suomen Paralympiakomitean vetämässä Aktiivisuutta läpi arjen -hankkeessa (2022–2024) on jatkettu kesällä 2022 päättyneen Hyvät muuvit -hankkeen työtä vähän liikkuvien ihmisryhmien aktiivisuuden ja liikkumisen edistämisessä.

Hankkeessa on jalkautettu Hyvissä muuveissa kehitettyä, palvelumuotoiluun perustuvaa Helmi-mallia niin sote-alan työntekijöiden toimintaan ja koulutukseen kuin mahdollisimman laaja-alaisesti hyödynnettäväksi myös kuntoutuksen ja liikunnan aloilla.

Yhtenä hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on ollut lisätä työntekijäymmärrystä sote-ammattilaisten mahdollisuuksista ja haasteista liikkumisen edistämisessä osana heidän omaa työtään. Tähän liittyen hankkeessa on tehty kohderyhmälähtöistä käyttäjätutkimusta, jonka tuloksia esiteltiin Hyvinvoiva tulevaisuus -tilaisuudessa toukokuussa 2024.

Kohti hyvinvointia – Osallisuuden ja liikkumisen edistäminen osana sote-työtä

Aktiivisuutta läpi arjen -hankkeessa toteutetusta käyttäjätutkimuksesta on nyt julkaistu raportti Kohti hyvinvointia - Osallisuuden ja liikkumisen edistäminen osana sote-työtä.

Raportti tuo kuuluville sote-työn nykytilan ja työntekijöiden äänen liikkumisen edistämisen näkökulmasta. Se sisältää konkreettisia työkaluja liikkumisen edistämisen tueksi sote-alalla ja antaa myös eväitä jatkoon.

Keskeisintä liikkumisen edistämisessä on liikkujien osallisuus sekä yhteistoimijuus asiakkaiden ja ammattilaisten välillä. Sote-työssä tärkeää on kiinnittää huomiota työntekijöiden työssäjaksamiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä johtamiseen.

Raporttiin voi tutustua tarkemmin hankkeen verkkosivuilla.

Tutustu ja lataa suoraan tästä:

Kohti hyvinvointia - Osallisuuden ja liikkumisen edistäminen osana sote-työtä -raportti (PDF)

Tutustu sote-ammattilaisista luotuihin liikkujapersooniin:

Näin edistää muiden liikkumista sote-ammattilainen, jolla liikunta on omana identiteettinä

Aktiivisesti liikkuva sote-työntekijä haluaisi edistää liikkumista myös työssään, mutta kuormittavat olosuhteet eivät jätä sille juuri mahdollisuutta

Usein vain hyötyliikunnalle aikaa löytävä sote-ammattilainen kaipaa kaveria liikkumisen lisäämiseen

Vähän liikkuva sote-ammattilainen kaipaa lisää kokemusta itsestään liikkujana