IPC:n jäsenet hyväksyivät uuden luokittelusäännöstön toukokuun ylimääräisessä yleiskokouksessa

Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n ylimääräisessä yleiskokouksessa toukokuussa hyväksyttiin kolmen vuoden ajan työstetty luokittelusäännöstön päivitys. Uusi 2025 IPC Classification Code lupaa parantaa luokittelujärjestelmiä ja -prosesseja läpi paralympialiikkeen ja sen myötä mahdollistaa luotettavampaa ja yhtenäisempää luokittelua urheilijoille.

Etäyleiskokouksessaan toukokuussa 2024 IPC:n jäsenet hyväksyivät uuden luokittelusäännöstön 81 kyllä-äänellä (98 %) 83 kokonaisäänestä. Päätös päätti kolmevuotisen prosessin, missä yli 80 % IPC:n jäsenistä, mukaan lukien urheilijat, ovat päässeet osallistumaan ja vaikuttamaan säännöstön kehitykseen jakamalla näkemyksiään luokitteluun liittyen.

2025 IPC Classification Code -säännöstön tähtäimenä on yhdenmukaistaa luokittelua koko paralympialiikkeen laajuisesti. Luokittelukoodin aikaisemmat versiot (2007 ja 2015) ovat olleet pohjana uudistustyölle, jonka myötä syntynyt uusi luokittelukoodi asettaa entistä korkeatasoisemmat standardit niin luokittelujärjestelmille, -prosesseille kuin -käytänteille.

Uudistus on pyritty tekemään tasapainottaen rinnakkain luokittelun yhdenmukaistamistarpeita sekä joustavuutta huomioida myös lajikohtaisia tarpeita ja erityispiirteitä, ja siten taata lajeille mahdollisuus kasvaa ja kehittyä.

Uudessa luokittelukoodissa on päivitetty esimerkiksi luokitteluprosessin vaiheita, mukaan lukien:

- soveltuvan vamman taustalla olevan pysyvän terveydentilan tai vamman varmistaminen

- soveltuvien vammojen arviointi

- minimivammakriteerien arviointi

- vammaluokkien arviointi

Näiden lisäksi on tehty uusi kansainvälinen standardi (International Standard), joka määrittää käytänteitä tahallisten huijaustapausten (Intentional Misrepresentation) tunnistamisessa, tutkimisessa ja käsittelyssä.

2025 IPC Classification Code astuu voimaan tammikuussa 2025 kaikille IPC:n jäsenille, pois lukien kansainväliset lajiliitot, jotka hallinnoivat lajeja talviparalympialaisissa. Heille koodi tulee voimaan heinäkuussa 2026. Tällä hetkellä voimassa oleva 2015 IPC Athlete Classification Code pysyy siis voimassa sekä Pariisin että Milano-Cortinan paralympialaisten yli.

Taustalla kolme palautekierrosta

Nykyisen 2015 IPC Classification Code -säännöstön päivitys laitettiin alulle tammikuussa 2021 IPC:n hallituksen toimesta. Arviointiprosessia johtamaan perustettiin Code Review Team, jota johti kaksinkertainen paralympiaurheilija Scott Field

Luokittelukoodin arviointiprosessi sisälsi kolme konsultaatiokierrosta. Ensimmäinen kierros vuonna 2021 keskittyi keräämään palautetta vuoden 2015 säännöstöstä ja kansainvälisistä standardeista. Toinen kierros vuonna 2022 kerääsi palautetta uuden luokittelukoodin ja kansainvälisten standardien ensimmäisestä luonnoksesta ja siinä esiin nostetuista aiheista.

Kolmas vaihe vuonna 2023 keskittyi päivitettyyn luonnokseen, arviointiprosessissa esiin tulleisiin erityisiin aiheisiin sekä käytännön toimenpiteisiin luokittelukoodin toimeenpanoon liittyen.   

Arviointiprosessiin osallistui yli 80 % IPC:n yli 200 jäsenjärjestöstä – kansalliset paralympiakomiteat, kansainväliset lajiliitot, kansainväliset vammaisurheilujärjestöt sekä alueelliset organisaatiot.

Prosessiin osallistettiin niin urheilijat, luokittelijat, IPC:n hallitus ja Urheilijavaliokunta sekä muita kiinnostuneita sidosryhmiä.

IPC:n Urheilijavaliokunnalta kiitosta urheilijoiden osallistamisesta uudistustyöhön

- Uusi IPC 2025 Classification Code lunastaa lupauksen, jonka tein 2019 yleiskokouksessa: että luokittelun parantaminen tulee olemaan ykkösprioriteettini. Tämä versio luokittelukoodista takaa luokittelulle tähän asti korkeimman standardin ja vahvistaa koko paralympialiikettä, sanoo IPC:n puheenjohtaja Andrew Parsons.

Parsons kiittää tiedotteessa IPC:n hallituksen puolesta Scott Fieldiä, Code Drafting Team -työryhmän 28 asiantuntijaa sekä IPC:n johtoryhmää luokittelun jokaisen osa-alueen tunnollisesta tarkastelusta kolmen vuoden prosessin aikana.

- Koko paralympialiikkeellä oli mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa luokitteluoodiin. Olin erityisen ilahtunut siitä tuesta ja aktiivisuuden tasosta, mitä erityisesti IPC:n Urheilijavaliokunta ja koko urheilijayhteisö osoitti. Luokittelukoodi tulee tukemaan heidän tarpeitaan ja kehittymistään tulevien vuosien aikana, Parsons jatkaa.

IPC:n Urheilijavaliokunnan puheenjohtaja Jitske Visser toteaa luokittelukoodilla olevan merkittävä vaikutus paraurheilijoiden kehitykseen ja urheilu-uraan.

- Sen takia oli tärkeä saada urheiluyhteisö aktiiviseksi prosessin aikana. Olin tyytyväinen siihen, että entiset ja nykyiset urheilijat sitoutuivat palautteen antamiseen arviointiprosessin kolmessa eri vaiheessa.

Myös Visser esittää kiitoksensa IPC:n Urheilijavaliokunnan puolesta kaikille luokittelukoodin uudistukseen osallistuneille ja Code Review Teamille, joiden sanoo tehneen urheilijayhteisöstä tärkeän osan prosessia sen  suuren työn aikana, jonka tekivät uuden luokittelukoodin valmistelussa.

Suomalaista luokittelijaverkostoa vetävä ja kehittävä erityisasiantuntija Kati Kauhanen Suomen Paralympiakomiteasta pitää uudistettua luokittelukoodia onnistuneena:

- Uudessa säännöstössä on tarpeellisia päivityksiä ja lisäyksiä luokitteluprosessiin liittyen. Muun muassa uusi kansainvälinen standardi luokittelun tahallisten huijaustapausten tunnistamiseen ja käsittelyyn on odotettu lisä.

Kauhanen näkee, että säännöstön arviointi- ja päivitystyö on tehty perusteellisesti, ja kertoo, että siihen on osallistuttu myös Suomesta.

- Säännöstön päivitys tulee muuttamaan lajien luokittelusääntöjä jonkin verran, ja tämä voi näkyä urheilijoille myös joidenkin lajien tai vammaryhmien uudelleenluokitteluina. Mahdolliset muutokset tulevat kuitenkin voimaan vasta seuraavien paralympialaisten jälkeen.

Luokittelu on yksi paralympialiikkeen erityispiirteistä, joka määrittää ketkä urheilijat ovat soveltuvia kilpailemaan paralympialajeissa ja miten urheilijat ryhmitellään (luokitellaan) eri vammaluokkiin. Sen avulla on tarkoitus varmistaa se, että vamman vaikutus urheilusuoritukseen minimoidaan ja puhtaasti urheilulliset ominaisuudet vaikuttavat siihen, kuka urheilija tai joukkue voittaa. IPC:n Classification Code on dokumentti, joka määrittää luokittelua kaikissa paralympialajeissa.

Kansainvälinen Paralympiakomitea IPC toimii itse kansainvälisenä lajiliittona viidelle paralympialajille: sen alla toimivat World Para Athletics, World Para Ice Hockey, World Para Powerlifting, World Shooting Para Sport ja World Para Swimming. IPC:n visiona on rakentaa inklusiivisempi maailma paraurheilun avulla.