Paralympiakomitean kevätkokouksessa kuittaus ihmeeksi kääntyneelle vuodelle 2023

 Sari Rautio puhuu Sporttitalolla.

Uskomattoman selviytymismatkan läpikäyneen Suomen Paralympiakomitean kevätkokouksessa lausuttiin kiitoksia puolin ja toisin koko laajan paraperheen ja suomalaisen urheiluyhteisön esimerkillisestä suorituksesta. Jäsenistö hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä muutoksen kurinpitosäädöksiin. Syksyn 2024 hallitusnimityksiä varten nimettiin ehdollepanotoimikunta.

Suomen Paralympiakomitean sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin keskiviikkoiltana 29. toukokuuta 2024 Sporttitalolla Helsingin Pitäjänmäessä. Agendalla oli etenkin järjestölle hyvin poikkeuksellisen vuoden 2023 käsittely viralliseen päätökseensä.

- Olen nyt saanut toimia Paralympiakomitean hallituksen puheenjohtajana reilut kolme vuotta, ja kaiken näköistä on matkan varrelle mahtunut. On ollut hienoa ja arvokasta saada viedä teidän kaikkien ja monien muiden kanssa eteenpäin suomalaista paraurheilua ja kaikille avointa liikuntaa. Kukaan ei näissäkään lajeissa tee yhtään mitään yksin, vaan tämä on ennen kaikkea joukkuepeliä – yhteistyötä ja yhteistoimintaa, korosti hallituksen puheenjohtaja Sari Rautio avaussanoissaan.

Vuosi 2023 osoitti Paralympiakomitealle yhteistoiminnan merkityksen hyvin konkreettisesti. Vuoden alkuun uutisoidusta, järjestön budjetista kaksi kolmasosaa käsittävän valtionavun menetyksestä onnistuttiin laajan tuen ja solidaarisuudenosoitusten myötä kääntämään vuosi menestystarinaksi, jossa ei ainoastaan pelastettu toimintaa vaan kerättiin laajaa huomiota ja uutta yleisöä paraurheilulle ja vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden – etenkin lasten ja nuorten – mahdollisuuksille liikkua ja urheilla.

- Vuosi palautti mieliimme myös sen, miksi on niin tärkeää kunnioittaa toisiamme, olla avoimia, rohkeita, reiluja ja nöyriä. Samalla selkeytyi entisestään, mitä varten olemme olemassa. Yhteisönä tämä laaja Paraperhe on tehnyt paljon oikeita valintoja: pelannut peliä tavalla, joka on koettu reiluksi ja oikeaksi.

Rautio lausui vuoden osalta kiitoksensa koko jäsenistölle:

- Olemme olleet tietyllä tavalla edelläkävijöitä monessa asiassa – on monta yhteisöä, jotka eivät olisi viime vuoden kaltaisesta vuodesta selvinneet. Haluan kiittää teitä jokaista panoksestanne, tuestanne, kannustuksestanne ja uskalluksesta lähteä tekemään asioita eri tavalla.

Toukokuussa Paralympiakomitean johtoon astunut ja nyt ensi kertaa jäsenistölle julkisesti esittäytynyt uusi pääsihteeri Hilkka Pöyhönen on ensimmäisten työviikkojensa jälkeen samoilla linjoilla:

- On upeaa saada aloittaa työskentely yhteisöllisen ja ammattimaisen paraperheen kanssa. Viime vuoden haasteet ovat vain tiivistäneet yhteisöä, ja tältä pohjalta on hyvä jatkaa toiminnan kehittämistä ja talouden vahvistamista, Hilkka Pöyhönen sanoo.

Temppu ja kuinka se tehtiin yhteisön voimalla – Jäsenistöltä ihmetyksensekaiset onnittelut ja toive jakaa oppeja koko urheilujärjestökentälle leikkausuhan edessä

Selviytymisen ihmeeseen vaikuttivat vuoden 2023 aikana Opetus- ja kulttuuriministeriön Olympiakomitean kautta parahuippu-urheilulle jakama 900 000 euron avustus, lasten ja nuorten sekä Special Olympics -toiminnan pelastaminen menestykseksi nousseen Maailman arvokkain pelipaita -kampanjan avulla, toiminnan toteuttaminen uusien hankkeiden kautta sekä henkilöstökuluista tehdyt säästöt.

Rautio kiitti vielä erityisesti Paralympiakomitean henkilöstöä, joka onnistui järjestämään tärkeää toimintaa uudella tavalla ja löytämään säästöjä ilman, että liikkujat ja urheilijat joutuivat kärsimään taloustilanteesta.

- Erityisesti viime vuosi näyttäytyi meidän työntekijöillemme, toimiston väelle. Jos joku ei vielä tiedä, Paralympiakomiteassa on töissä erinomainen porukka. Monenlaisia ammattilaisia ja osaajia. Sisällöllisesti taitavia, mutta myös erityisen inhimillisiä, kyvykkäitä ja resilienssiä omaavia ihmisiä. En tiedä miten voisi kyllin kiittää siitä, miten henkilöstömme venyi vuoden aikana, hitsautui yhteen ja muokkasi toimintaa selviytymisen eteen, Rautio totesi.

Kiitoksia riitti lisäksi kaikille toimintaan osallistuneille vapaaehtoisille, apuaan ja ideoitaan tarjonneille, uusille jäsenille ja yhteistyökumppaneille sekä viranhaltijoille, jotka etsivät perusrahoituksen paikkaamiseksi ahkerasti korvaavia ratkaisuja.

Pääsihteeri Pöyhösen kutsumana lasten ja nuorten liikunnan suunnittelija Kaisa Kiri, urheilujohtaja Katja Saarinen, verkostokoordinaattori Tiina Siivonen, tutkimuspäällikkö Aija Saari ja kumppanuuspäällikkö Timo Mäkynen tiivistivät jäsenistölle vuonna 2023 onnistuneesti toteutetun toiminnan tuloksia kokouksessa hyväksytystä vuosikertomuksesta.

Pöyhönen kertasi jäsenistölle myös vuoden 2023 tilinpäätöksen, jossa vuoden tappioiksi kirjattiin lopulta olosuhteisiin nähden hyvin maltilliset n. -156 000 euroa. Omaa pääomaa järjestöllä oli 2023 lopussa jäljellä 440 000 euroa.

Jäsenistöstä lausuttiin onnittelut mahdottomasta onnistuneeksi käännetystä suorituksesta Paralympiakomitean hallitukselle ja henkilöstölle, ja todettiin puolin ja toisin Paralympiakomitean kokemuksesta olevan paljon opittavaa kaikkien urheilujärjestöjen nyt etsiessä sopeutuksia liikuntaa ja urheilua uhkaavien valtionrahoituksen leikkausten edessä.

Hilkka Pöyhönen ja Sari Rautio välissään juuri kukitettu Riikka Juntunen.

Rautio ja Pöyhönen esittivät lämpimät kiitokset vielä kokoukseen osallistuneelle, järjestöä vuoden 2020 yhdistymisestä alkaen ja viime töikseen läpi vaikean vuoden 2023 luotsanneelle Riikka Juntuselle, joka on jättänyt pysyvän kädenjälkensä koko paraurheiluyhteisöön.

- Viime vuonna olin täällä kertomassa pikkuisen erilaista tarinaa, mutta sain elämäni ensimmäistä kertaa aplodit järjestön kevätkokouksessa. Se kertoo aika paljon yhteisöstä. Jos yhden asian sanon, joka kannattaa pitää mielessä, se on välittäminen. Tähän aikamoiseen yhteisöön voi kuulua kuka vain, vaikkei olisikaan täällä töissä, Juntunen lausui jäähyväisiksi.

Syksyllä edessä hallituksen jäsenvaihdoksia, työnjako urheilun keskitetyn ja Paralympiakomitean oman kurinpidon välillä selkeytyy

Paralympiakomitan hallituksessa ovat syksyllä 2024 erovuorossa puheenjohtaja Sari Rautio, Pia Julin, Riikka Pyykkö ja urheilijaedustaja Jani Peltopuro.

Syyskokouksessa 2024 valittavia hallituksen jäseniä esittävään ehdollepanokuntaan esitettiin jäseniksi Eero Elovaaraa, Pekka Hätistä, Leena Jokipakkaa, Arto Kärkkäistä, Markku Möttöstä ja Paralympiakomitean Urheilijavaliokunnan toimesta paralympiahiihtäjä Sini Pyytä. Kevätkokous hyväksyi myös ehdollepanotoimikunnan kokoonpanon yksimielisesti.

Lisäksi käsiteltiin ja hyväksyttiin Paralympiakomitean kurinpitomääräyksiin tehtävä sääntömuutos. Muutos on tarpeellinen siirryttäessä urheilun keskitettyyn kurinpitoon, jossa SUEK toimii syyttäjän roolissa ja erillinen kurinpitoelin ratkaisee vakavat epäasialliset ja epäeettiset käytökset liikunnan ja urheilun piirissä.

- Uudella kurinpitorakenteella haetaan tehokkuutta ja objektiivista tutkintaa, minkä vuoksi osa urheilujärjestöjen itsenäisestä kurinpitovallasta siirtyy keskitetylle elimelle. Käytännössä Paralympiakomitean kurinpitomääräysten alaisiksi jäävät edelleen keskeisimpinä asioina ne, missä täällä on paras osaaminen – esimerkiksi kaikki luokitteluun ja paraurheilulajeihin liittyvät erityisasiat, taustoitti sekä kurinpitomääräysten muutosta valmistelleen työryhmän että kevätkokouksen puheenjohtajana toiminut SUEK:in hallituksen jäsen Niko Jakobsson.

Jo kevätkokouksessa 2023 hyväksyttiin kurinpitorakenteen muutoksen edellyttämä muutos Paralympiakomitean sääntöihin, ja nyt kevätkokouksessa 2024 vahvistettiin tarvittava muutos erillisiin Paralympiakomitean kurinpitomääräyksiin.

Muutoksen myötä mahdollisesti SUEK:in kautta vireille pantu kurinpitoasia voidaan palauttaa käsiteltäväksi Paralympiakomitean kurinpitoon tilanteen niin vaatiessa.

 

 

Lisätietoa: