VAU:n 5-vuotiskyselyn selkeä tulos: ”Tulkaa maakuntiin ja ryhtykää toimenpiteisiin!”

Kanalinkoa talviliikuntatapahtumassa

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n perustamisesta tuli syksynä 2014 kuluneeksi viisi vuotta. Syksyn aikana järjestetyllä sähköisellä kyselyllä kysyttiin palautetta VAU:n toiminnasta jäsenyhdistyksiltä, luottamustoimijoilta, yhteistyökumppaneilta ja henkilöstöltä.

Kyselyyn vastasi 89 tahoa, joista lähes puolet (37) edustivat VAU:n jäsenyhdistystä (esim. yhdistyksen liikuntavastaava tai puheenjohtaja). Vastaajat sijoittuivat tasaisesti eri puolille maata. Kysely antaa suuntaa VAU:n seuraavan kolmivuotiskauden (2016–2018) suunnitteluun, jonka painopistealueeksi on sovittu yhdistys- ja seuratoiminta.

VAU:n toimintaa arvioitiin pääosin arvosanoilla hyvä (3) tai tyydyttävä (2). Kiitettävään (4) ei päästy millään osa-alueella, mutta millään alueella ei myöskään jääty heikkoon (1).

Parhaiten VAU on kyselyn mukaan suoriutunut esteettömyystyössä ja SOLIA-apuvälinetoiminnassa.

Selkeät ja tunnetut nimikkeet ja tuotteet, kuten SOLIA, Esteettömät sisäliikuntatilat -kirja, Pajulahti Games, Kuntokuu ja Sporttiklubi arvioitiin kauttaaltaan onnistuneen paremmin kuin abstraktit ja yleiset aiheet, kuten VAU:n osaaminen tai koulutus kokonaisuudessaan.

Heikoimmin on onnistuttu yhdistysten ja seurojen palveluissa. Osa-alueiden erot olivat pienet.

Vammaisurheilu kokonaisuudessaan on kiinnostavaa. Vammaisurheilun näkyvyys on lisääntynyt. Integraatio, eli se että urheiluseurat ja lajiliitot ottavat vastuuta vammaisurheilusta, nähdään positiivisena. Tarvitaan kuitenkin lisää tukitoimia, kuten paikallisia verkostoja, joissa vammaisyhdistykset ja urheiluseurat kohtaavat.

”Avoimuus ja suvaitsevaisuus lisääntyvät, kun asioita tehdään yhdessä ja vammaisuus sulautuu osaksi jokapäiväistä kanssakäymistä”, eräässä vastauksessa todettiin.

Lasten ja nuorten Sporttiklubi arvioidaan pääosin hyväksi. Lisää tukea kaivataan paikalliseen kerhotoimintaan ja uusien lasten houkutteluun mukaan liikkumaan.

”Paikallisesti on erittäin vaikea löytää mitään viikoittaista harrastusporukkaa, johon jollakin tavalla erilainen lapsi tai nuori voisi osallistua säännöllisesti, liikkua ja saada kavereita. Ja toimimme pääkaupunkiseudulla…”

Yhdistykset kokevat jääneensä liian yksin.

”VAU:n jäsenyhdistykset ja VAU vaikuttavat ajoittain olevan kuin eri maailmoista. Täytyisi löytää yhteistä kosketuspintaa ja ymmärrystä sille, miten VAU voi olla avuksi (ja miten ei).”

Viesti seuraavan kolmivuotiskauden suunnitteluun on selkeä: toiminta on tuotava lähemmäksi jäsenistöä. Kolmivuotissuunnitelma käsitellään VAU:n sääntömääräisessä liittokokouksessa keväällä 2015.