Cross Border Move for Health -hanke menestyksekkäästi päätökseen

Venäläisvieraat Junior Games -kisoissa syksyllä 2013

Cross Border Move for Health -projekti oli Pohjois-Karjalan ja Venäjän puolella sijaitsevan Karjalan tasavallan yhteinen terveysliikunnan hanke, jonka rahoitus tuli Karelian ENPI CBC -ohjelmasta. Hankkeen tavoitteena oli edistää lasten, nuorten ja eri erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden terveyttä ja hyvinvointia liikunnan ja urheilun keinoin.

Hankkeen toimijat kokoontuivat yhteiseen arviointi- ja päätösseminaariin 28. marraskuuta Joensuun Tiedepuistoon. VAU:sta seminaariin osallistuivat lasten ja nuorten liikunnan suunnittelija Anu Hämäläinen ja toiminnanjohtaja Riikka Juntunen.

VAU oli hankkeessa mukana kumppanina tuoden hankkeeseen kokemusta ja asiantuntemusta liikunnan soveltamisesta, vammaisurheilusta ja esteettömistä liikuntatiloista. Kahden vuoden aikana VAU oli mukana toteuttamassa erilaisia koulutuksia ja työpajoja, joihin osallistui sekä suomalaisia että venäläisiä liikunta- ja opetusalalla toimivia.

Joensuussa järjestetyssä koulutuksessa Aija Saari toteutti kävelykierroksen esteettömyydestä ja Tuomas Törrönen ja Anu Hämäläinen innostivat liikkumaan ja kokeilemaan uusia lajeja Sporttitorilla. Venäläiset kävivät tutustumassa VAU:n järjestämiin Junior Games -kilpailuihin Jyväskylässä marraskuussa 2013.

Kesäkuussa 2014 Petroskoissa järjestetyille liikunnanopettajapäiville osallistui yli 500 opettajaa 56 Venäjän tasavallasta sekä kahdeksasta Euroopan maasta. Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat (LIITO) ry on ollut mukana Karjalan tasavallassa järjestettyjen päivien toteutuksessa vuodesta 2006 lähtien.

– Oli hienoa katsoa, miten venäläiset innostuivat Anun vetämistä soveltavan liikunnanopetuksen työpajoista ja näistä pajoista tulee myönteistä palautetta edelleenkin, LIITOn Hannu Penttinen kertoi omassa puheenvuorossaan hankkeen päätösseminaarissa.

Myös lapset pääsivät nauttimaan liikunnan ilosta. Pohjois-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n järjestämällä kesäleirillä oli mukana 12 venäläistä lasta, jotka pääsivät tutustumaan uusiin lajeihin ja nauttimaan liikunnan riemusta yhdessä suomalaisten ikäkavereiden kanssa. 

– Vaikka hankkeen tavoitteena ei ollutkaan kahdessa erilaisessa kulttuurissa asuvien kohtaaminen, niin näin tapahtui ja hyvä niin, totesi hankkeen vetäjänä toimineen Itä-Suomen Liikuntaopiston rehtori Vesa Martikkala.

Erityisliikunta nousi hankkeessa yllättävänkin merkittävään rooliin. Venäläiset kumppanit ottivat erilaiset sovelletut pelit innolla vastaan ja liikunnan soveltaminen halutaan mukaan liikunnanopettajien koulutukseen jatkossakin.

Vaikka vammaisurheilun kehittäminen oli vain yksi hankkeen tavoitteista, viitattiin siihen päätösseminaarissa monta kertaa. Tuodulle tiedolle oli tarve ja kumppaneiden osaamiseen suhtauduttiin myönteisesti. Saatu palaute kertoo, että VAU:n koulutusten sisällöt toimivat myös opettajien koulutuksessa ja antavat ideoita soveltamisesta. Näitä voi hyödyntää, vaikkei mukana olisi yhtään vammaista oppilasta.

Hankkeen aikana julkaistiin myös Hannu Itkosen toimittama Kaikki mukaan -opas erityisliikunnasta suomeksi ja venäjäksi.

Lisätietoja hankkeen www-sivuiltawww.healthmove.fi