Viivi Kuja-Kyynystä VAU:n jäsenpalveluista vastaava työntekijä

Viivi Kuja-Kyyny

VAU:n toimistolla tapahtui vuoden alussa pari toimenkuvamuutosta, kun toimistosihteeri Viivi Kuja-Kyynystä tuli jäsenpalvelukoordinaattori ja toimialapäällikkö Teemu Lakkasuosta markkinointipäällikkö.

VAU:n vuoteen 2021 ulottuvan strategian toinen kolmivuotiskausi (2016–2018) starttaa ensi vuoden alusta pääteemanaan ”Vammaisliikunnan ja -urheilun kehittäminen seura- ja yhdistystoiminnassa”. Kuja-Kyynyn siirtyminen jäsenpalveluista vastaavaksi henkilöksi ennakoi tätä painopistemuutosta.

– Haluan tehdä VAU:n jäsenilleen tarjoamat palvelut entistä näkyvämmäksi. Että on oikeasti yksi nimetty ihminen, jonka kanssa VAU:n lähes 250 jäsenyhdistystä ja -seuraa voivat käydä vuoropuhelua omista tarpeistaan, Kuja-Kyyny sanoo.

VAU:n jäsenien kirjo on laaja. Iso osa jäsenyhdistyksistä on eri vammaryhmien paikallisyhdistyksiä, mutta alati kasvava määrä jäsenistä on myös urheiluseuroja. Tämä tekee myös jäsenyhdistysten tarpeista hyvin erilaisia. Jäsenpalvelukoordinaattorin nimeämisen myötä kaikki asiointi on kuitenkin helppo hoitaa ns. yhden luukun periaatteella.

VAU aloittaa vuoden 2015 aikana yhdistystoiminnan kehittämismallin pilotin, jonka avulla VAU pystyy jatkossa paremmin ja tapauskohtaisemmin palvelemaan jäsenyhdistyksiään liikuntapalvelujensa kehittämisessä ja jäsenseurojaan vammaisurheilutoiminnan kehittämisessä. Pilotista tiedotetaan lisää kevään kuluessa.

Viivi Kuja-Kyyny vastaa jatkossa mm. Kuntokuuhun, jäsenhakemuksien tekemiseen ja jäsenetuihin liittyviin kysymyksiin.