Raportti: Yhä useammassa seurassa on erityisliikuntaa, mutta kysyntä ja tarjonta eivät edelleenkään kohtaa

Kuva: BC Nokian Unified-koripalloa

Vammaisurheilua ja erityisliikuntaa järjestävien urheiluseurojen määrä ja seurojen kiinnostus vammaisurheilua kohtaan ovat lisääntyneet, selviää Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n tutkimuspäällikön Aija Saaren teettämästä Erityisliikunta ja vammaisurheilu seuroissa -raportista.

Tuoreessa vuoden 2015 kyselyssä 49 prosenttia (160/326) urheiluseuroista ilmoitti toiminnassaan olevan mukana erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä tai vammaiskilpaurheilijoita. Vuoden 2014 kyselyssä vastaava lukema oli 40 prosenttia. Vuoden 2015 kyselyssä 68 prosenttia seuroista ilmaisi olevansa kiinnostunut järjestämään toimintaa erityisryhmiin kuuluville henkilöille. Vuoden 2014 kyselyssä vastaava lukema oli 60 prosenttia.

Seurojen kokemat suurimmat esteet toiminnan järjestämiselle liittyvät ohjaajien, osaamisen ja kysynnän puutteeseen.

– Kysynnän ja tarjonnan välinen ristiriita on merkittävä. Vammaiset liikkujat eivät löydä liikuntamuotoa, joka kiinnostaa tai jota pystyy harrastamaan, eivätkä harrastuspaikkoja, joihin pääsee. Seurat eivät puolestaan tiedä, mistä potentiaaliset harrastajat tavoitetaan, raportin laatinut Saari sanoo.

Raportin mukaan seurat toivovat apua ja neuvoja erityisliikunnan järjestämiseen liittyvissä asioissa vammaisilta liikkujilta itseltään, vammais- ja kansanterveysyhdistyksistä ja kunnan liikuntatoimesta.

Saaren mukaan eri toimijoiden välinen yhteistyö onkin avainasemassa kysynnän ja tarjonnan välisen ristiriidan ratkaisemassa. Hän kiittelee vastikään VAU:n ja SoveLin opinnäytestipendin saanutta Mia Kilkin opinnäytetyötä ”Liikuntatoiminnan kehittäminen neuroliikkujille – Liikuntaseurojen kokema yhteistyön ja koulutuksen tarve lajinsa soveltamisessa” (Turun AMK, Kuntoutuksen koulutusohjelma 2015), joka otti hyvin konkreettisen ja kehittävän lähestymiskannan ongelmaan. Kilkin opinnäytetyö löytyy sivun alalaidasta.

Saaren raportti on osa opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa alueellisen toiminnan kehittämishanketta, jota VAU koordinoi. Yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa tehdyn kolmivuotisen aluehankkeen (2013–2015) aikana on kehitetty alueellisia lasten liikuntaleirejä kohti inkluusiota, tuotu vammaisurheilun ja -liikunnan kurssit osaksi aluejärjestöjen koulutustarjontaa ja käynnistetty alueellisten erityisliikuntaverkostojen kokoaminen.