Kysely: SOLIA:n välinevuokraus auttoi ostopäätöksessä

Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA teetti asiakastyytyväisyyskyselyn vuonna 2014 SOLIA:n apuvälineitä vuokranneille asiakkailleen. Yksi kyselyn merkittävimmistä tuloksista oli, että moni niistä SOLIA:n asiakkaista, jotka sittemmin hankkivat liikunnan apuvälineen omaksi, kokivat välinekokeilulla olleen vaikutusta hankintapäätökseen.

SOLIA:n yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin ehkäistä sitä, että ihmiset eivät joutuisi ostamaan niin sanotusti sikaa säkissä kalliita liikunnan apuvälineitä hankkiessaan. Kolme neljästä vastanneesta (n. 8) kokee kokeilulla olleen vaikutusta hankintaan, mm. siten, että saivat tietoa siitä, millainen väline sopii juuri heille.

Valtaosa vastanneista (23/26) aikoo vuokrata SOLIA:n välineitä jatkossakin. Vastaajat kokivat välinevuokrauksella olleen vaikutusta mm. liikkumisen monipuolistumisen ja itseluottamuksen lisääntymisen muodossa.

Suurin vuokraajaryhmä (11/26) oli yksityisasiakkaat. Muita vuokraajia olivat mm. oppilaitokset (5) ja kunnat/kaupungit (4). Vammaisyhdistysten (1) osuus kyselyyn vastanneista jäi hyvin pieneksi.

Tämä SOLIA:n pilottikysely lähetettiin vain niille henkilöille (n. 53), jotka ovat vuokraustilanteessa ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa. SOLIA pyrkii jatkossa keräämään palautetta kaikilta vuokraajilta ja seuraamaan toiminnan vaikutuksia eri näkökulmista.

Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA toimii Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n alaisuudessa. SOLIA:n toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Lisätiedot SOLIA:sta