Noin 250 vammaiselle lapselle ja nuorelle löytyi oma Valtti auttamaan liikunnan pariin

Noin 250 vammaista tai erityistä tukea tarvitsevaa lasta tai nuorta saa oman Valtin, eli henkilökohtaisen vammaisliikunnan konsultin tai ohjaajan. Valtti-ohjelma on Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n pilotti, jonka avulla pyritään lisäämään vammaisten lasten liikunnan harrastamista ja ehkäisemään syrjäytymistä.

Haku sekä Valtti-ohjelmaan haluaville lapsille ja nuorille että Valtiksi haluaville opiskelijoille oli auki kevään aikana. Ohjelmaan haki peräti 367 lasta tai nuorta ja 287 Valtiksi haluavaa, joista valtaosa on vapaa-ajan, kasvatuksen sekä hoito- ja kuntoutusalan opiskelijoita.

– Joillakin paikkakunnilla, kuten Turussa ja Tampereella, Valteista on jopa ylitarjontaa. Vastaavasti joillakin paikkakunnilla puuttuvia Valtteja yritetään paikata siten, että osa Valteista on luvannut ohjata useampia lapsia. Siltikään aivan kaikille ei valitettavasti ole löytynyt omaa Valttia, kertoo VAU:n tutkimuspäällikkö Aija Saari, joka vastaa Valtti-ohjelmasta.

Keskeisin selitys Valtitta jäämiselle on maantiede. Etenkin pohjoisen suuret etäisyydet vaikeuttivat Valtin löytymistä. Pääkaupunkiseudulla Valtti-ohjelmaan hakeneiden lasten ja nuorten määrä puolestaan oli niin suuri, ettei Valtteja löytynyt opiskelijoiden joukosta riittävästi.

– Tilanteessa, jossa pitää valita, kuka saa Valtin, ovat etusijalla vammaiset tai pitkäaikaissairaat lapset ja nuoret, jotka sijoittuvat ohjelman ikähaarukkaan (6–23-v), joilla ei ole harrastuksia lainkaan ja joiden hakemuksista välittyy sosiaalinen tarve, kuten yksinäisyys, Saari selvittää.

Vaikka kaikki hakijat eivät Valttia saakaan, on noin 250 vammaisen lapsen ja nuoren liikunnan harrastamiseen ja samalla syrjäytymisen ehkäisemiseen pureutuva ohjelma melkoinen pelinavaus koko suomalaisen liikuntakulttuurin mittakaavassa.

– Jo nyt on huomattavissa, että Valteille on valtava tarve. Hakemuksista välittyy vammaisuudesta johtuva kielteinen kierre. Jos lapsella on vamma, hän on usein yksinäinen ja ilman kavereita. Ja kun ei ole kaveria kenen kanssa harrastaa, on vaarana, että hän jää yksin kotiin, elleivät vanhemmat ole erityisen sinnikkäitä ja neuvokkaita ja jaksa selvittää, mistä erilaisia soveltuvia harrastusmuotoja löytyy, Saari sanoo.

Valtti-ohjelma jatkuu lasten ja nuorten sekä Valttien yhdistämisen jälkeen siten, että harrastuskokeilut Valtin kanssa käynnistyvät syksyllä tai joissain tapauksissa jo kesällä. Perhe vastaa osallistujan ja VAU Valttien kuluista harrastuskokeilujen osalta. Valttien tueksi on palkattu 15 Valtti-koordinaattoria, ja noin kymmenellä alueella on käynnistynyt opiskelijavoimin harrastustarjonnan selvitysten teko, jotta Valttien olisi syksyllä helpompi löytää soveltuvia kokeilupaikkoja.

Valtti-ohjelma on osa EU:n tukemaa Sport Empowers Disabled Youth -hanketta, jossa on mukana yhdeksän partneria seitsemästä EU-maasta. Ohjelmassa etsitään toimintamalleja, joiden avulla vammaisia lapsia ja nuoria saataisiin nykyistä paremmin mukaan liikunnan pariin. Valtti-ohjelmasta on muodostunut SEDY-hankkeen selkeästi mittavin kokonaisuus.

Lisätiedot Valtti-ohjelmasta