Erityislasten liikunnan suomalainen tietopaketti on valmistunut

Valtti, elukat

Suomen katsaus vammaisten lasten liikunnan tilasta valmistui SEDY-hankkeeseen osallistuvista maista ensimmäisenä. Englanninkieliseen katsaukseen on pyritty kokoamaan tietoa Suomen nykytilasta, järjestelmistä ja ongelmista.

Katsaukseen kerätyn tiedon hankinta oli ajoittain haastavaa, sillä tutkimustieto ei ole yhteismitallista ja erityisliikunnan lasten liikunnan määristä ei ole kattavaa tietoa.

– Eri tutkijat määrittelevät liikunnan harrastamisen tai fyysisen aktiivisuuden eri tavalla. Lisäksi käsite “vammainen lapsi tai nuori” ei edes Suomeksi ole kovin tarkka, saati sitten kun toimimme seitsemällä kielellä. Inkluusion muutokselle on muutenkin tyypillistä pyrkiä eroon leimaavista ja rajoittavista ilmauksista, SEDY-hankkeesta Suomessa vastaava tutkimuspäällikkö Aija Saari sanoo.

Saari pitää suomalaisen tietopohjan suurimpana ongelmana sitä, että vammaiset usein unohtuvat isoissa koko väestöä koskevissa seurantatutkimuksissa.

– Esimerkiksi WHO:n koululaistutkimus ei ulotu erityiskouluihin ja -luokkiin. Se on kuitenkin keskeisin seuranta, jolla selvitetään suomalaisten lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta. Kuinka luotettavia mahtavat tulokset olla, jos 10–20 prosenttia erityisopetuksessa olevista koululaisista on suljettu pois tiedonkeruusta?

SEDY-hankkeessa päädyttiin lopuksi tekemään katsaus maiden järjestelmiin ja täydentämään näin saatua tietoa tutkimuksilla ja haastatteluilla. Suomen tietokatsauksen kokosi vuonna 2015 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n harjoittelija Sirkku Juntunen 2015. Lopputulosta täydennettiin keväällä 2016 yhteistyössä Jyväskylän yliopiston tutkija Kwok Ng:n  ja opiskelija Heidi Skantzin kanssa.

Project Sedy – Finland factsheet toimii mallina Hollannin, Iso-Britannian, Italian, Liettuan, Portugalin ja Ranskan vastaaville katsauksille. Hanke käynnistyi tiedon keruulla 2015 ja on tänä vuonna edennyt maakohtaisiin pilotteihin, joista VAU:n Valtti-ohjelma on tunnetuin.

 

Lisätietoa SEDY-projektista

SEDY-projektiin kuuluva Valtti-ohjelma

Suomen SEDY infosheet

 

Ladattavat tiedostot