Nyt on aika hakea tukea seuratoimintaan – haku alkaa 11.11.2016

Keilailu, lajikuvituskuva

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry kannustaa kaikkia jäsenyhdistyksiään hakemaan OKM:n seuratukea toimintansa kehittämiseksi. Haku tehdään kaksivaiheisena osoitteessa www.seuraverkko.fi. Haku avautuu 11.11.2016 ja päättyy 16.12.2016 klo 16.15. Seurat täyttävät hakemuksen sähköisesti, jonka jälkeen tulostavat valmiin hakemuksensa toimittaen sen ministeriöön.

Mihin voi hakea seuratukea?

Seuratuen avulla seurat voivat kehittää lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaa ja lisätä toiminnan monipuolisuutta uusien lajien kautta.

Seuratuella voidaan ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.

Seuratuen avulla edistetään tasa-arvoista ja yhdenvertaista lasten ja nuorten liikuntaa.

Seuratuen avulla voidaan vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, kehittää vapaaehtoistyötä ja edistää monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

– Kannustan ehdottomasti VAU:n jäsenyhdistyksiä ja -seuroja tarttumaan tähän hyvään mahdollisuuteen ja hakemaan rohkeasti seuratukea! Kannattaa huomioida, että kehittämisprojektia voi lähteä työstämään myös yhteistyössä toisen yhdistyksen tai paikallisen seuran kanssa. Autan mielelläni jäsenistöämme seuratuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä, VAU:n koulutuskoordinaattori Piia Korpi sanoo.

Seuran on ensin pyydettävä käyttäjätunnukset seuraverkkoon ja tämän jälkeen seura pääsee täyttämään omia tietojaan ja tekemään hakemusta. Seuroja palvelee hakemuksen täyttöön liittyvissä Seuraverkon käyttöasioissa Seuraverkon helpdesk!

Seuratuen hakemisessa on huomattava, että sähköisen haun lisäksi lomake tallennetaan pdf-muodossa, tulostetaan järjestelmästä ja postitetaan ministeriöön. Postileima 16.12. Varsinaiset hakuohjeet löytyvät ministeriön sivuilta ja ne tulee lukea huolellisesti!

Seuratuen painopisteet

• edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia

• mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen (uudet lajit, useat lajit)

• edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta

• uudet innovatiiviset kokeilut (nuorten omat ideat)

• edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)

• harrastamisen hintaraja 50e/kk

Seuratuen avulla voidaan myös

• vahvistaa toiminnan laatua

• vahvistaa yhteisöllisyyttä

• kehittää, edistää ja tukea vapaaehtoistyötä

Hakuaskeleet tiivistetysti:

1. Seuratukea haetaan Seuraverkossa (sähköinen haku).
2. Seura hakee Seuraverkkoon käyttäjätunnukset.
3. Seura täyttää Seuraverkkoon ”Seuran perustiedot” (mahdollista tehdä milloin vain)
4. Perustietojen täyttämisen lisäksi Seuraverkossa luodaan Seuratuki-hakemus. (hakemusta voi tehdä, tallentaa, jatkaa tekemistä hakuaikana)
5. Haku on kaksivaiheinen: sähköinen haku & hakupaperin postittaminen ministeriöön. Sähköinen haku sulkeutuu 16.12. klo 16.15, jonka jälkeen hakemusta ei voi enää lähettää, täydentää tai tulostaa paperisena.
6. Paperisen hakulomakkeen kirjekuoressa tulee näkyä lähetyksen postileimapäivä. Viimeinen hyväksytty postileimapäivä on 16.12.2016.
7. Asioiden hoitaminen on hakijan vastuulla.