Raimo Lindberg -palkinto Leo-Pekka Tähdelle

Leo-Pekka Tähti (kuva: Harri Kapustamäki/Paralympiakomitea)

Invalidiliiton Raimo Lindberg -palkinto on myönnetty ratakelaaja Leo-Pekka Tähdelle. Palkinto on 5 000 euron suuruinen.

Palkinnon saajan valinnut Raimo Lindberg korostaa menestyneen urheilu-uran lisäksi Leo-Pekka Tähden toiminnan ja esimerkin vaikuttavan merkittävästi myös muiden vammaisten ihmisten elämään.

– Saavutuksillaan ja tekemisellään Leo-Pekka Tähti on osoittanut, että vammainen ihminen voi saavuttaa unelmansa sekä muiden arvostuksen ja kunnioituksen. Määrätietoisena, periksi antamattomana ja luotettavana urheilijana Tähti on erinomainen esimerkki nuorille vammaisille ja muillekin. Hänen asenteensa harjoitteluun ja elämään yleensä on opiksi otettavaa, toteaa Invalidiliiton entinen toimitusjohtaja Raimo Lindberg.

– Leo-Pekka Tähti haluaa kantaa vastuuta myös muista. Sitä osoittaa muun muassa se, että hän on toiminut urheilijoiden edustajana järjestötyössä. Hän myös mainitsee aina menestyksensä takana olevan tiimin, eikä ota ansiota yksinomaan itselleen, Lindberg jatkaa.

Raimo Lindberg -palkinto voidaan myöntää yhteisölle, ryhmälle tai henkilölle, joka toiminnallaan, teoillaan tai innovaatioillaan on merkittävästi parantanut vammaisten ihmisten elämänlaatua, edistänyt vammaispolitiikkaa tai jollain muulla tavoin edesauttanut vammaisten ihmisten tasa-arvoisuutta ja osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnassa. Aiemmin palkinnon ovat saaneet Kaisa Leka ja Kalle Könkkölä.

Lähde: Invalidiliiton tiedotus