VAU:n valmennusjärjestelmä tuo näkyväksi vammaisurheilijan polun vaiheet

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU on laatinut oman valmennusjärjestelmänsä, joka pohjautuu Vammaisurheilijan polkuun. Valmennusjärjestelmän avulla tuodaan näkyväksi niitä vaiheita, joita joko syntymästään saakka vammaisella tai jossain elämänsä vaiheessa vammautuneella henkilöllä on matkallaan vammaisurheilijaksi sekä miten VAU ja muut toimijat pystyvät urheilijaa tuolla matkalla tukemaan.

VAU:n valmennusjärjestelmän painopistevalintoja ovat:

  1. Päivittäisvalmennuksen parantaminen
  2. Toimijoiden osaamisen lisääminen
  3. Olosuhteiden ja kilpailutoiminnan kehittäminen
  4. Riittävien resurssien varmistaminen
  5. Kansainvälinen menestys neljän edellisen kohdan seurauksena

Valmennusjärjestelmä jakautuu yhdeksään osioon, jotka mukailevat Vammaisurheilijan polun vaiheita: 1) Tietoisuus, 2) Kokeilu, 3) Monipuolinen liikkuminen, 4) Harrastaminen, 5) Aktiivinen toimija ja liikkuja, 6) Harjoittelemaan oppiminen, 7) Kilpailemaan oppiminen, 8) Kilpaileminen menestyäkseen ja 9) Kilpaileminen kansainvälisellä huipulla.

Yleisen valmennusjärjestelmän lisäksi VAU laatii yksityiskohtaisempia lajikohtaisia valmennusjärjestelmiä niiden lajien osalta, joissa VAU toimii lajiliittona, kuten maalipallo, sokkopingis, boccia ja sähköpyörätuolisalibandy. Näissä lajikohtaisissa valmennusjärjestelmissä käydään läpi mm. valmennustoiminnan organisointia sekä maajoukkuetoiminnan periaatteita ja valintaperusteita.

Ensimmäiseksi on laadittu pyörätuolirugbyn lajikohtainen valmennusjärjestelmä, johon voi tutustua täällä. Muita lajikohtaisia valmennusjärjestelmiä julkaistaan sitä mukaan kuin ne valmistuvat.

VAU:n valmennusjärjestelmä tukee myös lajiliittoihin integroitujen vammaisurheilulajien toimintaa erityisesti polun alkupäässä. VAU:n omien lajien lajikohtaisten valmennusjärjestelmien pohjalta myös lajiliitot voivat halutessaan laatia oman lajikohtaisen vammaisurheilun valmennusjärjestelmänsä.

VAU:n valmennusjärjestelmä