Ohjaaja, valmentaja tai kouluttaja: Hae Ahos-apurahaa osaamisesi kehittämiseen!

Ahos-apuraha on tarkoitettu uusien ideoiden hakemiseksi ja vammaisten henkilöiden liikkumismahdollisuuksien kehittämiseksi. Ahos-apurahaa voidaan myöntää VAU:n piirissä toimivalle ohjaajalle, valmentajalle, kouluttajalle tai muulle aktiiviselle toimijalle kotimaisiin tai ulkomaisiin opintoihin. Opintojen tai koulutustilaisuuden tulee liittyä vammaisurheiluun tai -liikuntaan ja sitä tulee voida hyödyntää VAU:n toiminnassa.

Perinteisten, valmiiden koulutusten ja seminaarien lisäksi apurahaa voi hakea itse organisoitavaa opintoretkeä varten. Tällöin on erityisen tärkeää rakentaa opintoretkelle kunnollinen ohjelma, josta käy selkeästi ilmi matkan koulutukselliset sisällöt.

Ahos-apurahaa voivat hakea niin yksilöt kuin ryhmätkin. Ryhmähakemuksissa yksi ryhmän nimetty jäsen tai ulkopuolinen henkilö vastaa haun koordinoinnista.

Etusijalla Ahos-apurahahaussa ovat henkilöt, joilla on itsellään jokin vamma tai pitkäaikaissairaus. Jos hakijalle on myönnetty aiemmin Ahos-apurahaa, tulee tästä olla kulunut vähintään kolme vuotta ennen kuin uutta apurahaa voidaan myöntää. Apurahaa ei myönnetä urheilijan omaan valmentautumiseen.

Seuraava Ahos-apurahan haku umpeutuu helmikuun lopussa. Tässä haussa voit hakea apurahaa koulutukseen tai opintomatkaan, joka alkaa aikaisintaan toukokuussa – ole siis ajoissa liikkeellä!

Lue lisää Ahos-apurahasta.

Lisätiedot