Liikuntaharrastusta erityistä tukea tarvitseville lapsille etsivä Valtti-ohjelma vakiinnutti asemansa

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n koordinoima Valtti-ohjelma on toiminut nyt kaksi vuotta ja kolmas Valtti-kierros on alkamassa hakuvaiheella maalis-huhtikuussa. Valtti-ohjelmassa etsitään erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastusta.

Valtti-ohjelma toimii siten, että ohjelmaan hakeneille lapsille ja nuorille osoitetaan Valtti, eli henkilökohtainen liikuntakaveri ja harrastuksen pariin saattaja. Valtit ovat pääasiassa liikunta-, kasvatus-, kuntoutus- tai sosiaalialan opiskelijoita, joille Valtti-ohjelma on osa opintoja. Valtit järjestävät ohjattavilleen liikuntakokeiluja, joiden avulla mieluinen harrastus pyritään löytämään.

Vuonna 2017 Valtti-ohjelmaan haki 350 erityistä tukea tarvitsevaa lasta tai nuorta. Heistä 250:lle löytyi oma Valtti. Valtti-yhteistyössä oli mukana 20 oppilaitosta, joiden opiskelijat saivat opintopisteitä Valttina toimimisesta. VAU palkkasi keskeisille paikkakunnille 18 Valtti-koordinaattoria toimimaan Valttien, perheiden ja harrastuspaikkoja tarjoavien toimijoiden tukena.

Vuoden 2017 Valtti-ohjelman onnistumista mitattiin palautekyselyllä. Laurea Ammattikorkeakoulun opiskelijan Jouni Karppisen laatimaan kyselyyn vastasi 151 perhettä tai osallistujaa, jotka olivat saaneet Valtin. Valtin saaneista vastaajista 36 prosenttia (n=55) ilmoitti löytäneensä säännöllisen harrastuksen ja 43 prosenttia (n=65) ilmoitti liikkumisen määrän lisääntyneen paljon tai jonkin verran. Ensimmäisellä Valtti-kierroksella vuonna 2016 vastaavat lukemat olivat korkeammat (52 ja 58 prosenttia), mutta VAU:n tutkimuspäällikkö Aija Saari ei ole erityisen huolissaan.

– Kun miettii kohderyhmää, ovat yli 30 prosentin menevät lukemat mielestäni erittäin hyviä. Vaihtelu on normaalia, kyseessä ovat aivan eri osallistujat, osin eri kaupungeissa, erilaisilla toimintakyvyillä ja kiinnostuksen kohteilla. Ensimmäisellä kaudella mukaan saattoi lähteä se innokkain ja sporttisin kärki, Saari sanoo.

On myös huomioitava, että lähes kaksi kolmasosaa (65%) niistä, jotka eivät löytäneet harrastusta heti, ilmoittivat kuitenkin löytäneensä harrastuksen, jonka aikovat aloittaa myöhemmin. Esimerkiksi monia kesälajeja on vaikea aloittaa Valtti-ohjelman loppuessa talven alussa. Toisaalta monet harrastusryhmät voivat olla täynnä ja niihin voi liittyä mukaan vasta myöhemmin.

Löytyneistä harrastuksista useimmin mainittuja olivat sähly, uinti, ratsastus, jalkapallo ja kuntosali.

Tyypillisiä syitä siihen, miksi harrastusta ei löydy olivat mm. vaikeus liikkua itsenäisesti liikuntapaikalle sekä liikuntakaverin ja avustajan puuttuminen. Sen sijaan liikuntaharrastuksen löytymisen yleisimpiä syitä olivat vastausten mukaan mm. osallistujan mahdollisuus vaikuttaa itse harrastusvalintaan sekä se, että pääsi huomaamaan ”että pärjää ja pystyy”.

Myös Valtteina toimineille opiskelijoille lähetettiin palautekysely, johon tuli 193 vastausta. Noin puolet vastanneista (49%) arvioi onnistuneensa hyvin tai erittäin hyvin Valtin kahdessa keskeisessä tavoitteessa: harrastuksen löytämisessä ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä. Yli puolet (53%) arvioi, että Valtti-ohjelma tukee opiskelijan ammatillisia valmiuksia ja oppilaitoksen oppimistavoitteita hyvin tai erittäin hyvin.

– Valtti-ohjelman toinen kausi varmisti sen, että ohjelma toimii ja tulee todella tarpeeseen. Parhaat tulokset saadaan yhteistyöllä, johon kuuluvat oleellisesti sitoutuneet oppilaitokset sekä kuntien erityisliikunnanohjaajien tuki, sanoo Valtti-ohjelmasta VAU:ssa vastaava lasten ja nuorten liikunnan suunnittelija Nina Peltonen.

Merkittävin pullonkaula on yhä harrastusmahdollisuuksien määrän vähäisyys.

– Tulevilla kausilla joudutaan etsimään uusia keinoja tiedottaa urheiluseuraväelle Valtti-toiminnasta, jotta kokeilijat pääsevät tutustumaan erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin. Lisäksi seuraväki tarvitsee koulutusta soveltavasta liikunnasta, jotta tutustuja kokee onnistuvansa ja pärjäävänsä ja siten innostuu jäämään toimintaan mukaan, Aija Saari toteaa.

Valtti-ohjelma sai alkunsa osana EU-rahoitteista SEDY-hanketta, jonka puitteissa toteutettiin ohjelman pilottivuosi 2016. Vuonna 2017 Valtti-ohjelma sai tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Vuoden 2018 Valtti-haku aukeaa 1.3. osoitteessa www.vammaisurheilu.fi. Haku on auki huhtikuun loppuun saakka.