Liikuntaneuvosto linjasi rakentamisen tukiperusteita – Esteettömyys pääpainopisteeksi

Valtion liikuntaneuvosto julkaisi Liikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirjan, jossa nimensä mukaisesti esitellään liikuntapaikkarakentamisen tulevia painotuksia. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry on ollut aktiivisesti vaikuttamassa siihen, että uusissa painotuksissa esteettömyysseikat on nostettu entistä merkittävämpään rooliin.

Tuoreessa asiakirjassa määritellään 1) säädöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin pohjautuvat avustamisen ehdot, 2) avustamista puoltavat kriteerit ja 3) resurssipainotukset. Valtio tukee liikuntapaikkarakentamista vuosittain noin 25 miljoonalla eurolla, joten näillä painotuksilla on iso merkitys.

VAU:n kolmivuotissuunnitelman (2013–2015) pääpainopistealue on ”liikkumisen ja urheilemisen edellytysten ja olosuhteiden kehittäminen esteettömäksi ja saavutettavaksi”. Merkittävä osa kolmivuotiskauden työtä on ollut taustavaikuttamista – tuttavallisemmin lobbaamista – sen suhteen, että liikuntapaikkarakentamisen painotuksiin saataisiin entistä vahvemmin esteettömyysmääräykset esille. Tämä työ osaltaan konkretisoitui Valtion liikuntaneuvoston julkaisemassa Liikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirjassa.

Asiakirjan tiivistelmässä todetaan: ”Linjauksissa painotetaan hankkeiden esteettömyyttä ja energiatehokkuutta. --- Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen hanketta koskeva esteettömyysselvitys ja peruskorjausten osalta esteettömyyskartoitus.”

Tuoreissa painotuksissa esteettömyys on siis nostettu energiatehokkuuden rinnalle tärkeimmäksi painopistealueeksi. Asiakirjassa todetaan myös, että ”esteettömyysmääräysten puutteellinen noudattaminen on edelleen yksi yleisimpiä huomauttamisperusteita liikuntapaikkarakentamisen hankeavustuksissa.” On ilmeistä, että jatkossa näihin puutteisiin tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota.

– VAU:ssa on koulutettu liikuntapaikkojen esteettömyyskartoittajia sekä tuotettu oppaita ja selvityksiä, joita on käytetty myös liikuntaneuvoston asiakirjassa lähteinä. Tämä kaikki voi tuntua epäkonkreettiselta yksittäisen liikkujan kannalta, mutta lopulta kaikki tämä työ tiivistyy juuri yksittäisen liikkujan hyödyksi, sanoo VAU:n toiminnanjohtaja Riikka Juntunen.

Liikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirja