Maksuton soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun verkkokoulutus on nyt auki!

Kiinnostaako kouluttautuminen, mutta soveltavan liikunnan koulutukset ovat aina jossain kaukana ja huonoon ajankohtaan? Nyt on tarjolla ratkaisu: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ja Liikuntakeskus Pajulahti ovat kehittäneet soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun verkkokoulutuksen. Verkkokoulutusta ovat olleet tekemässä Virpi Remahl Pajulahdesta, Piia Korpi VAU:sta ja hanketyöntekijä Niko Leppä Jyväskylästä. Maksuton ja helppokäyttöinen verkkokoulutus on nyt auki osoitteessa: www.soveltavanliikunnanverkkokoulutus.fi

Mihin tarpeeseen verkkokoulutus on tehty?

Etäisyydet Suomessa ovat pitkiä ja lähikoulutuksia ei ole taloudellisesti mahdollista järjestää kaikkien kiinnostuneiden saataville. Enenevässä määrin myös oppilaitokset ja urheilujärjestöt ovat ilmaisseet kaipaavansa apua koulutustarjontansa monipuolistamiseen soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun näkökulmasta.

Tietoa ja hyviä materiaaleja löytyy paljon, mutta ne ovat siellä täällä hajallaan. Ajantasaisen tiedon ja parhaiden materiaalien löytäminen on haastavaa ja aikaa vievää. Verkkokoulutuksessa hyödynnetään olemassa olevia hyviä lähteitä ja materiaaleja, jolloin oppijan tai koulutuksen suunnittelijan ei tarvitse nähdä vaivaa tiedon etsimisessä.

Verkkokoulutus mahdollistaa sen, että kaikki kiinnostuneet pääsevät kehittämään osaamistaan soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun teemoissa, ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi verkkokoulutusta voidaan hyödyntää hyvin laajasti täydentämään eri toimijatahojen omaa koulutustarjontaa. Kun kynnys hankkia lisäoppia madaltuu, lisääntyvät toivottavasti myös vammaisten henkilöiden mukaan pääsyn mahdollisuudet liikuntaan ja urheiluun.

Osana VAU:n omaa koulutustarjontaa verkkokoulutus mahdollistaa lähikoulutusten painottamisen enemmän käytäntöön ja opitun soveltamiseen toiminnassa. Toiminnallisista lähikoulutuksista, joita järjestetään yhteistyössä paikallisten toimijatahojen kanssa, tiedotetaan soveltavan liikunnan verkkokoulutuksen tapahtumavalikossa.

Kenelle se on tarkoitettu?

Verkkokoulutus on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille, taustasta riippumatta. Siitä hyötyvät mm. seuroissa ja kerhoissa liikuntaa ohjaavat ammattilaiset ja vapaaehtoiset, Valtit, vertaisohjaajat, opettajat, opiskelijat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö. Oppilaitokset ja lajiliitot voivat hyödyntää verkkokoulutusta oman koulutustarjontansa monipuolistamisessa ja täydentämisessä.

Miten se toimii?

Verkkokoulutukseen kirjaudutaan opiskelijaksi, jonka jälkeen kurssia voi suorittaa omaan tahtiin. Verkkokoulutus koostuu kuudesta teemaosiosta, joista voi halutessaan suorittaa vain osan tai koko kurssin. Jokaiseen osioon sisältyy tehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksyttävästi. Koko kurssin hyväksyttävästi suorittaneet saavat todistuksen. Kurssin voi suorittaa perustasolla (taso 1) tai syventävällä tasolla – riippuen opiskelijan taustasta tai tarpeista. Verkkokoulutus on maksuton ja helppo käyttää.

Osiot

  1. Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun perusteet
  2. Erilaiset toimintakyvyt ja niiden huomioiminen liikunnassa
  3. Ohjaamisen työkalut
  4. Esteettömyys ja saavutettavuus
  5. Apuvälineet liikunnassa ja urheilussa
  6. Vammaiskilpaurheilu

Mitä se antaa käyttäjälleen?

Opiskelija saa verkkokoulutuksesta perustiedot ja -osaamisen soveltavasta liikunnasta ja vammaisurheilusta. Verkkokoulutusta voi hyödyntää myös tiettyyn teema-alueeseen perehtymiseen, tutustua esimerkiksi liikunnan ja urheilun esteettömyyden ja saavutettavuuden kysymyksiin tai vammaiskilpaurheilun perusteisiin.

Tarkoitus on tukea mahdollisimman joustavasti ja matalalla kynnyksellä liikunnan ja urheilun parissa toimivien ammattilaisten ja vapaaehtoisten osaamista ja tätä kautta tukea inkluusiokehitystä, lisätä liikkumisen mahdollisuuksia meille kaikille – toimintakykyyn katsomatta.