Valtti-ohjelman palautekysely 2018: Lähes puolet löysi säännöllisen liikuntaharrastuksen

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n koordinoimassa Valtti-ohjelmassa etsitään vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastusta.

Ohjelmaan mukaan valituksi tullut lapsi tai nuori saa henkilökohtaisen Valtin, joka toimii ohjattavansa liikuntakaverina ja suunnittelee tälle noin neljän kokeilukerran mittaisen liikuntakokeilujakson. Valtit ovat pääasiassa liikunta-, kasvatus-, kuntoutus- ja sosiaalialan opiskelijoita ohjelman yhteistyöoppilaitoksista.

Vuoden 2019 osalta haku Valtti-ohjelmaan on parhaillaan käynnissä ja päättyy huhtikuun loppuun. Nyt ovat valmistuneet tulokset palautekyselystä, joka tehtiin vuonna 2018 ohjelmaan osallistuneiden lasten ja nuorten perheille.

Kyselyyn tuli 126 vastausta, mikä on noin 59 prosenttia ohjelmaan osallistuneista (215). Vastaajien selvä enemmistö, 74 prosenttia (n=93) oli poikia. Vastanneiden keski-ikä oli noin 12 vuotta.

Osallistujien toimintakyvyn selvittämiseen Valtti-ohjelmassa sovelletaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosittelemaa ns. Washington Group -kyselymenetelmää, jossa ei kysytä diagnooseja. Vastauksissa eniten raportoitiin vaikeuksia itsestä huolehtimisessa, asioiden oppimisessa, omiin rutiineihin aiheutuvien muutosten hyväksymisessä, muistamisessa, keskittymisessä ja oman käytöksen kontrolloimisessa. Jopa 40% osallistujista vastasi, että heillä on paljon vaikeuksia saada ystäviä.

Vastanneista ohjelma oli keskeytynyt 22:lla. Edellisvuosien tapaan yleisin syy keskeytymiseen oli aikatauluhaasteet.

Harrastekokeiluja kyselyyn vastanneille järjestettiin yhteensä 427 eli keskimäärin 3,4 kokeilua vastaajaa kohden. Eniten kokeiltuja lajeja olivat uinti, keilailu, kiipeily, frisbeegolf, jalkapallo, salibandy, ratsastus, yleisurheilu ja sulkapallo.

Lähes puolet vastaajista (46%, n=56) kertoi löytäneensä Valtti-ohjelman avulla harrastuksen, jota on jatkanut säännöllisesti. Suosituimpia harrastuksia olivat uinti, ratsastus, keilailu ja jalkapallo. Lisäksi 33 osallistujaa raportoi saaneensa Valtti-ohjelman avulla ideoita tai mahdollisen harrastuksen, jonka voi aloittaa myöhemmin. Suurin osa vastaajista kertoi liikkumisensa lisääntyneen paljon tai jonkin verran (45%) tai pysyneen samana (45%) verrattuna kevääseen, jolloin he hakivat mukaan Valtti-ohjelmaan.

”Valttiohjelman kattavuus ja kokonaisuus riippuu ihan valteista. Lapselle sattui todella hyvät miesvaltit ja harrastuksissa käynti oli todella onnistunutta ja positiivista. Silloin kun kokonaisuus on hyvä ja valtti tulee toimeen erityisen lapsen kanssa, niin kokeilu on onnistunut!”

Tärkeimmät harrastuksen löytymistä edistäneet tekijät ovat pysyneet samoina koko Valtti-ohjelman keston, vuodesta 2016 alkaen. Liikunnan harrastamisen hauskuus ja vaikuttaminen harrastusvalintaan nousivat tänäkin vuonna tärkeimmiksi tekijöiksi. Myös hyvä ohjaaja ja onnistumisen kokemuksen helpottivat harrastuksen löytymistä.

Keskeisimpiä esteitä harrastuksen löytymiselle olivat kuljetushaasteet sekä avustajan tai kaverin puute, nämäkin edellisiltä Valtti-vuosilta tuttuja ongelmia.

– Harrastuksen löytyminen tukee monen nuoren kohdalla myös itsenäistymistä ja muuta elämänhallintaa. Kannustan siis rohkeasti hakemaan mukaan Valtti-ohjelmaan, sanoo ohjelman koordinoinnista vastaava Nina Peltonen Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:sta.

Valtti-ohjelma käynnistyi EU:n tukemana pilottina vuonna 2016. Sitä on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön tuella vuodesta 2017. Valtti-ohjelman palautekyselyn toteutti Heidi Skantz Jyväskylän yliopistosta. Skantz on ollut Valtti-ohjelmassa mukana alusta alkaen. Hän on toiminut mm. Jyväskylän alueen Valtti-koordinaattorina 2016–2018. Skantz toimii päätoimisena jatko-opiskelijana Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa. Skantzin kokoama palautekysely löytyy sivun alareunasta.

Lisätiedot Valtti-ohjelmastahttps://www.vammaisurheilu.fi/ajankohtaista/valtti