Ny infograf med rekommendationer av fysisk aktivitet för vuxna med funktionsnedsättning

Forskningen visar att det gynnar alla människor att röra på sig, speciellt personer med funktionsnedsättningar.

– Trots det rör personer med funktionsnedsättning mindre på sig än resten av befolkningen. Har man tidigare lyckats prata om ämnet på ett tillräckligt tilltalande sätt, säger Aija Saari, forskningschef på Finlands Handikappidrott och -motion (VAU rf).

I Storbritannien kom forskare fram till att den traditionella hälsoundervisningen och ”rör på dig mera, sitt mindre”- retoriken inte alltid motsvarar verkligheten eller når personer med funktionsnedsättning.

Utgående från dessa iakttagelser startade en lång process under vilken man studerade befintlig forskning, diskuterade med handikapporganisationer och personer med funktionsnedsättning samt andra sakkunniga. I Storbritannien bestämde man sig för att ge ut rekommendationer av fysisk aktivitet för vuxna med funktionsnedsättning i form av en infograf som skulle vara lätt att sprida.

Med tillstånd av professor Brett Smith och hans forskningsgrupp på universitetet i Birmingham har infografen nu översatts både till finska och svenska. Den största skillnaden mellan infografen och UKK-institutets motionskaka är att infografen varken räknar upp motionsgrenar och -former eller betonar ansträngande motion, utan i stället närmar sig ämnet genom de fördelar redan måttlig fysisk aktivitet kan ge, som t.ex. förbättrar förmågan att självständig klara av vardagliga sysslor eller möjliggör nya relationer och en känsla av gemenskap.

Infografens rekommendationer är ändå i linje med den motionskaka som används som ett verktyg inom motionsrådgivningen i Finland.

– Infografen styr diskussionen till vilka känslor jag upplever då jag rör på mig, hurdana resultat jag kan nå och på vilket sätt det kan påverka mitt. Jag hoppas att det kan motivera till mera rörelse i vardagen säger Lotta Nylund som fungerar som projektkoordinator på Anpassad Motion (SoveLi rf).

Hon är också en av dem som har varit med att skapa infografen tillsammans med Aija Saari och Tiina Siivonen på VAU samt Malin Grönros på Folkhälsan.

Den nya infografen fungerar som ett verktyg för utbildningar och t.ex. som informationsinslag på sociala medier. Infografen finns tillgänglig på VAU:s och SoveLi:s webbsidor, både som pdf och i textform, på finska och svenska. Senare utkommer även ett tvåspråkigt powerpoint-utbildningsmaterial som stödmaterial.