Palkitut opinnäytetyöt käsittelivät painonpudotusta, jalkapalloa ja kunnan erityisliikuntaa

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ja Soveltava Liikunta SoveLi ry myöntävät kahden vuoden välein soveltavaa liikuntaa ja vammaisurheilua käsitteleville opinnäytetöille stipendejä. Tämän vuoden stipendit jaettiin torstaina 7. marraskuuta 2013 Apuväline 13 -messuilla Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Stipendin hakijoille järjestettiin avoin haku. Hakemuksia tuli yhteensä 11, joista valittiin kolme palkittavaa opinnäytetyötä.

Opinnäytetyöt käsittelivät vammaisurheilua, soveltavaa liikuntaa, liikuntakasvatusta ja -pedagogiikkaa, liikunnan sosiologiaa, liikuntasuunnittelua ja esteettömyyttä. Mukana oli eri koulutusasteilla tehtyjä opinnäytteitä. Valinnassa painotettiin ensisijaisesti käytännön sovellettavuutta. Muita kriteereitä olivat aiheen merkitys ja tarve tällaiselle tiedolle vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan kannalta. Myös tutkimuksen toteutukseen, aineiston käsittelyyn ja analysointiin kiinnitettiin huomiota.

"Tää tilanne ei oo lähteny läskeistä"

500 euron arvoisen stipendin sai Sanna Spohrin liikuntapedagogiikan Pro gradu -tutkielma ”Tää tilanne ei oo lähteny läskeistä – Tulkitseva fenomenologinen analyysi elämäntapamuutosryhmän selviytymiskokemuksista” (Jyväskylän yliopisto).

Tutkimuksessa avautuu tärkeitä näkökulmia elämäntapamuutosryhmään osallistuneiden yksilöiden kokemiin haasteisiin ja selviytymisstrategioihin painonpudotuksen prosessissa. Näiden pohjalta tutkimus tuottaa elämäntapamuutosryhmän toiminnan ja ohjaamisen kannalta arvokasta käytännön tietoa, jota voidaan tulevaisuudessa soveltaa tällaisten ryhmien toteutuksessa. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä ja tutkimus erittäin ansiokkaasti toteutettu.

250 euron stipendit jaettiin kahdelle tutkimukselle, Heidi Kallion ja Sari Kangasniemen sosiaalialan AMK-päättötyölle ”Spesiaali-turnaus-erityisjalkapalloa yhteistyössä Musan Salaman kanssa” (SAMK) ja Inkeri Jortikan liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman kandidaatintutkielmalle ”Nurmijärven kunnan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2012–2016” (Haaga-Helia).

Kallion ja Kangasniemen toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee erityistä tukea tarvitseville lapsille suunnatun kilpailutapahtuman järjestämistä yhteistyössä paikallisen urheiluseuran kanssa. Työssä esitetyt huomiot ja vinkit voivat tulevaisuudessa auttaa vastaavantyyppisten tapahtumien suunnittelussa. Jortikan työ puolestaan tarjoaa konkreettisia ja hyvin punnittuja suuntaviivoja erityisliikunnan kehittämiselle Nurmijärven kunnassa. Työ voi sovellettuna tukea myös muiden kuntien erityisliikunnan suunnittelua.