Esteettömät sisäliikuntatilat -kirja ohjaa tulevaisuuden liikuntatiloja aidosti esteettömiksi

Soveltuvien liikuntatilojen puute on yksi keskeisimmistä liikunnan harrastamisen esteistä liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille Suomessa, selvisi Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n ja Kynnys ry:n toteuttaman ESTE-hankkeen kyselyssä. Pysyvästi tai tilapäisesti liikkumis- ja toimimisesteisiä henkilöitä on Suomessa yli puoli miljoonaa.

Esteettömät sisäliikuntatilat -kirja auttaa päättäjiä ja suunnittelijoita tarkastelemaan esteettömyyttä monitahoisena liikkumiseen, näkemiseen, kuulemiseen ja ymmärtämiseen liittyvänä kokonaisuutena.

VAU ry:n ja Kynnys ry:n toteuttaman kolmivuotisen, liikunta- ja urheiluympäristöjen esteettömyyteen keskittyneen ESTE-hankkeen (2009–2011) yhteydessä tehty liikuntarakentamista käsittelevien julkaisujen analyysi paljasti merkittäviä puutteita etenkin aistiympäristön esteettömyyteen ja vammaisurheilulajien erikoispiirteisiin liittyvissä asioissa. Koska useimmissa julkaisuissa viitattiin vuonna 1997 ilmestyneeseen Esteettömät liikuntatilat -kirjaan, osoittautui päivitetyn kirjan julkaiseminen välttämättömäksi.

Kynnys ry:ssä työskentelevän arkkitehti Niina Kilpelän toimittama Esteettömät sisäliikuntatilat -kirja on kokonaan uudistunut julkaisu vuoden 1997 Esteettömät liikuntatilat -kirjasta.

– Esteettömät ratkaisut, kuten riittävä mutta häikäisemätön valaistus liikuntahallissa, hyödyntävät kaikkia. Kun kaikki käyttäjät huomioidaan alusta alkaen, säästytään usein kalliilta erityisjärjestelyiltä, toteaa Kilpelä.

– Suunnittelijan on hyvä tietää kuinka paljon tilaa vaatii esimerkiksi pyörätuolirugbyn pelituoli tai millainen lattiamateriaali on toimiva ja turvallinen myös eri lajien vammaisurheilijoille.

Kirja on suunnattu päättäjille, suunnittelijoille, rakentajille ja toiminnan järjestäjille, mutta myös kaikille esteetöntä liikkumisympäristöä tarvitseville. Esteettömät liikuntatilat -kirja kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Rakennustieto Oy:n liikuntapaikkajulkaisujen sarjaan. Julkaisu on tuotettu OKM:n tuella.


Esteettömät sisäliikuntatilat
Niina Kilpelä (toim.) & Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö liikuntapaikkajulkaisu no 106
Rakennustieto Oy
ISBN 978-952-267-049-6

Tilaukset: VAU, toimisto(at)vammaisurheilu.fi, puh. (09) 4257 9824
Hinta: 42 euroa + toimituskulut

Kirjasta on saatavilla myös saavutettava äänikirja näkövammaisille ja lukemisesteisille.
Lisätiedot: Celia-kirjasto, puh. (09) 2295 2200, palvelut(at)celia.fi.