Aija Saari: Paralympialaiset nousivat suurten joukkoon

Leo-Pekka Tähti tuulettaa voittoa paralympialaisissa

Paralympiakomitean tutkimuspäällikkö Aija Saari pohtii tuoreessa artikkelissaan paralympialiikkeen historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta olympialiikkeen vanavedessä. Artikkeli julkaistiin uusimmassa Liikunta & Tiede -lehdessä (3/2020).

Kansainvälisen Paralympiakomitean (IPC) vuoteen 2032 ulottuva sopimus Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) kanssa on tuonut paljon positiivisia signaaleja, mutta uhkakuviakin on näkyvissä.

”Mukaan pääsyn kynnys on olympiakytköksen vuoksi kohonnut. Paralympialaisiin osallistuvien maiden määrä on noin kolminkertaistunut, mutta urheilijoiden määrä on lisääntynyt vain noin kolmanneksen (Brittain 2018, 145). Euroopan maat dominoivat talviparalympialaisia (emt. 146), ja rikkaat maat dominoivat molempia kisoja sekä osallistujamäärissä että mitaleissa (Darcy 2018, 235). Yrityksistään huolimatta (esim. Agitos-säätiön perustaminen vuonna 2012) IPC ei ole pystynyt kuromaan umpeen resursseiltaan rikkaiden ja köyhien maiden välistä kuilua. Kehittyvät maat ovat heikommassa asemassa sekä osaamisen että resurssien suhteen. Vammaisuus ja köyhyys kulkevat käsi kädessä. Kehittyvissä maissa vammaisten ihmisten arjessa on niukemmin tilaa urheilulle."

Lue koko artikkeli Liikuntatieteellisen Seuran verkkosivuilta

Artikkeli on julkaistu 8.6. Liikunta & Tiede -lehdessä 3/2020