Ehdollepanotoimikunta kartoittaa ehdokkaita puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi

Paralympiakomitean logo sinisellä taustalla

Paralympiakomitean hallituksen toimikausi on päättymässä. Uusi hallitus valitaan syyskokouksessa 21.11.2020. Kevätkokous valitsi valmistelemaan hallitusvalintoja ehdollepanotoimikunnan, jossa toimivat Pekka Hätinen, Leena Jokipakka, Sirpa Korkatti, Markku Möttönen sekä Harri Lammi.

Ehdollepanotoimikunta pyytää jäsenistöltä 2.10.2020 mennessä virallisia esityksiä hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi. Ehdollepanotoimikunta tekee esityksen puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja hallituksen jäsenistä hallituksesta syyskokoukselle 21.10.2020 mennessä.

Sääntöjemme mukaan esityksiä voi tehdä vielä syyskokouksessakin. Monipuolisen hallituksen rakentaminen vaatii aikaa ja siksi on toivottavaa, että esitykset tehdään ehdollepanotoimikunnalle.

Jäseniltä pyydetään seuraavaa:

Jäsenjärjestön virallinen esitys hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi.

Jäsen voi ehdottaa esitystä kaikkiin tehtäviin tai vain yksittäiseen tehtävään, esimerkiksi hallituksen jäsenen paikalle. Virallisen esityksen voi tehdä äänioikeutettu varsinainen jäsen. Jäsenet löytyvät tästä.

Viralliselta ehdokkaalta edellytetään suostumusta ehdolle asettamiseen. Esittäjä kysyy suostumuksen ehdokkaalta. Esityksen yhteyteen pyydämme myös ehdokkaan esittelyn ja yhteystiedot. Yhteystiedot jäävät vain ehdollepanotoimikunnan käyttöön. Kaikkien ehdokkaiden nimet julkaistaan Paralympiakomitean nettisivuilla samaan aikaan kun ehdollepanotoimikunnan esitys julkistetaan.

Esitykset ja ajatukset tulee toimittaa ehdollepanotoimikunnan sihteeri Riikka Juntuselle 2.10.2020 klo 20 mennessä. Juntunen vastaa myös prosessiin liittyviin kysymyksiin.