Kiitos kaikille vapaaehtoisille!

Vapaaehtoistyöntekijän tuuletus palkintopallilla.

Tänään 4.12. vietetään Suomessa kansainvälistä vapaaehtoisten päivää. Suomalaisista noin 40% tekee vapaaehtoistyötä. YK:n Vapaaehtoistoiminnan teemapäivänä, joka on virallisesti 5.12., juhlistetaan keinoja, joiden avulla vapaaehtoiset voivat omalla työllään vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden edistymiseen paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. 

Paralympiakomitea kiittää kaikkia vapaaehtoisia, jotka ovat olleet vuosien varrella menossa mukana. Järjestön nimi on vaihtunut välillä, mutta vapaaehtoiset ovat olleet sitoutuneita tekemään vammaisurheilun ja -liikunnan kentällä hyvin erilaisissa rooleissa töitä. Myös tapahtumia on ollut erilaisia: kilpailuja, harrastetapahtumia, pakkaamista, messuja. Ilman vapaaehtoisia monet tapahtumat ja toiminnat olisivat jääneet tekemättä. Yhteistyötä siis tarvitaan monella tavalla!

Vapaaehtoisen roolit ja toimenkuvat ovat monenlaiset. Monet työnkuvista voivat olla jo ennen tapahtumaa tai toimintaa. Tapahtumien taustallakin tapahtuu paljon, jolloin vapaaehtoisten työ voi jäädä melko huomaamattomaksi, vaikka se on todella tärkeä tapahtuman onnistumisen kannalta. Usein vain näkyvä toiminta huomataan. Kilpailussa vapaaehtoisten panos tuomareina, toimitsijoina, kellottajina, lähettäjinä, vesipullon jakajina, lähtöön saattajina ym. on näkyvää. Kaikkien panos on kuitenkin tärkeä – taustalla tai toiminnassa!

Paralympiakomitean jäsenkenttä on laaja. Paikalliset yhdistykset ja seurat toimivat pitkälle vapaaehtoisten varassa. Kaikilla ei ole palkattua työvoimaa. Haasteena on myös sukupolven vaihdos eli mistä saada uusia ja nuorempia tekijöitä yhdistyksiin ja seuroihin.

Vapaaehtoisina voi toimia hyvin monenlaiset henkilöt. Paralympiakomitean vapaaehtoisten listalla on tällä hetkellä noin 200 henkilöä. Siihen lisättynä lajien, harraste- ja luottamustoimien parissa toimivat vapaaehtoiset nostattavat lukua ainakin kaksinkertaiseksi. Kaikkia siis tarvitaan. Vapaaehtoisina toimivat myös toimintarajoitteiset henkilöt, sillä jokaiselle löytyy jotakin tehtävää.

Miksi tehdä vapaaehtoistyötä? Vapaaehtoisena tutustuu uusiin ihmisiin, oppii uutta, saa uusia kokemuksia ja näkökulmia elämään, se voi olla harrastus ja vapaa-ajan vietto tapa. Lisäksi vapaaehtoisena voi toimia erilaisten tahojen kautta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Jos kiinnostaa vapaaehtoistyö vammaisurheilun ja -liikunnan kentällä, niin lähde kokeilemaan.

Suomessa Kansalaisareena on vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttaja ja ainoa kaikkien vapaaehtoistoimijoiden edunvalvoja. Kansalaisareena luo edellytyksiä vapaaehtoistoiminnan määrän lisäämiseksi ja laadun kehittämiseksi sekä parantaa suomalaisen vapaaehtoistoiminnan saavutettavuutta, monimuotoisuutta, innovatiivisuutta ja näkyvyyttä.