Valtti-ohjelma kehittyy ja valloittaa maailmaa SEDY 2 -hankkeen avulla

PAPAI Handbook cover

Euroopan Unionin Erasmus+ Sport -ohjelman rahoittamalla Sport Empowers Disabled Youth (SEDY) -yhteistyöhankkeella (2015–2017) oli suomalaisittain merkittäviä seurauksia. Hankkeen tiimoilta syntyi Valtti-ohjelma, jossa etsitään vammaisille ja tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastusta. Valtti-ohjelma on saavuttanut erinomaisia tuloksia.

Nyt Suomi on ollut vuodenpäivät mukana SEDY-hankkeen jatko-osassa (SEDY 2, 2020–2022) yhdessä hollantilaisten, liettualaisten, portugalilaisten ja itävaltalaisten kumppanien kanssa. Alkuperäisen hankkeen tapaan myös jatkohankkeen tavoitteena on saada nykyistä useampia vammaisia lapsia ja nuoria mukaan vapaa-ajan liikuntaan, tunnistaa tämän tavoitteen tiellä olevia esteitä, kehittää ratkaisuja näiden esteiden purkamiseksi ja levittää toimivia käytäntöjä ympäri Eurooppaa.

Suomen näkökulmasta SEDY 2 -hankkeen voi karkeasti jakaa kahteen osaan: yhtäältä autetaan muita maita näiden omien Valtti-tyyppisten ohjelmien käynnistämisessä ja kehittämisessä ja toisaalta kehitetään samalla omaa Valtti-ohjelmaa entistä toimivammaksi.

Valtti-ohjelma toimii siten, että ohjelmaan hakenut ja siihen valituksi tullut lapsi tai nuori saa oman henkilökohtaisen Valtin, joka on liikuntakaveri ja harrastuksen pariin saattaja. Valtit ovat pääasiassa kuntoutus- ja liikunta-alan opiskelijoita ohjelman yhteistyöoppilaitoksista. Valtit valmistelevat ja toteuttavat ohjattavilleen liikuntakokeilujakson, jonka tavoitteena on löytää lapselle tai nuorelle mieluisa liikuntaharrastus. Suomessa Valtti-ohjelmaa koordinoi Suomen Paralympiakomitea. Tutustu Valtti-ohjelmaan tarkemmin täältä.

Valtti osoittautui alkuperäisen SEDY-hankkeen aikana vuonna 2016 toteutetun pilotin perusteella niin toimivaksi konseptiksi, että muutkin maat kiinnostuivat vastaavanlaisen ohjelman käynnistämisestä. Englanniksi Valtti on PAPAI (Personal Adapted Physical Activity Instructor) ja ensimmäisen SEDY-hankkeen aikana julkaistiin PAPAI Handbook -opas, jonka pohjalta muut maat pystyivät omaa toimintaansa käynnistämään.

Vuoden 2020 aikana Paralympiakomitean tutkimuspäällikkö Aija Saari, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteen opiskelija Tanja Ketola ja hollantilaisen Inholland-ammattikorkeakoulun Afke Kerkstra päivittivät PAPAI Handbookin Valtti-ohjelmasta neljän vuoden aikana saatujen kokemusten sekä hollantilaisten oman PAPAI-pilotin kokemusten perusteella. SEDY 2 -hankkeen osana tehty uusi versio PAPAI Handbookista on luettavissa sivun alalaidasta.

SEDY 2 -hankkeen aikana on myös tehty neljä Valtti-videota, jotka tullaan julkaisemaan samaan aikaan, kun Valtti-ohjelman vuoden 2021 hakuaika käynnistyy maaliskuun alussa. Valtti-videot on suunnattu ohjelman eri kohderyhmille: yksi perheille, yksi Valteiksi haluaville opiskelijoille, yksi opettajille ja yksi urheiluseuroille. Videot toimivat Suomessa ohjelman markkinoinnissa, mutta englanniksi tekstitettyjen versioiden myötä auttavat PAPAI Handbookin ohella myös muiden maiden toimijoita ymmärtämään, mistä ohjelmassa on kyse. Valtti-videoita ovat työstäneet Paralympiakomitean lasten ja nuorten liikunnan suunnittelijat Henry Manni ja Kaisa Kiri, jotka myös vastaavat Valtti-ohjelmasta.

Liikuntakeskus Pajulahti, joka on SEDY 2 -hankkeen toinen suomalaistaho Paralympiakomitean ohella, on räätälöimässä Valteille omaa, tiivistä verkkokoulutuskokonaisuutta, jonka kautta Valtit saavat tarvittavat perustiedot paraurheilusta ja soveltavasta liikunnasta ennen ohjattaviensa kohtaamista. Pajulahden ja Paralympiakomitean yhteiseen soveltavan liikunnan verkkokoulutuskokonaisuuteen kuuluva Valtti-koulutusosio on määrä toteuttaa myös englanniksi, jolloin se hyödyttää myös muiden maiden PAPAI-pilotteja. Soveltavan liikunnan verkkokoulutukseen voit tutustua täältä.

Vuoden 2020 aikana Suomessa, Hollannissa, Liettuassa ja Portugalissa on toteutettu haastatteluja, joiden päämääränä oli selvittää mitä inkluusiolla urheilun ja liikunnan piirissä kussakin maassa tarkoitetaan ja miten se ymmärretään. Suomessa haastattelut tehtiin ryhmähaastatteluina kolmelle ryhmälle: nuorille, vanhemmille ja ammattilaisille (esim. valmentajat ja ohjaajat). Haastattelut ovat parhaillaan käännettävänä ja analysoitavana Hollannissa.

Tanja Ketola on lisäksi laatinut raporttia Suomen, Hollannin ja Ruotsin nettipohjaisista palveluista, joiden avulla vammaiset ja tukea hakevat henkilöt voivat hakea itselleen harrastuspaikkaa. Suomen palvelu on nimeltään Löydä oma seura, Hollannissa UniekSporten ja Ruotsissa ParaMe. Raportti julkaistaan kevään 2021 aikana.

SEDY 2 -hankkeen puitteissa on tarkoitus vielä kehittää ratkaisuja siihen, miten soveltavan liikunnan pariin saataisiin enemmän vapaaehtoisia ja kuinka seuroja tuetaan kohti inklusiivista toimintaa.

– Näihin Valtissa ja SEDY-hankkeessa esillä oleviin kysynnän ja tarjonnan ongelmiin on turha yrittää keksiä yksin ratkaisuja. Vaikka mailla on erilaiset systeemit ja lähtökohdat, voi silti yhteisen tekemisen kautta löytyä uudenlaisia toimintamalleja, joita ei muuten olisi tullut ajateltuakaan, Paralympiakomitean tutkimuspäällikkö Aija Saari summaa yhden EU-hankkeen merkittävimmistä anneista.

Lisätiedot SEDY 2 -hankkeesta