Lasten Liike -toimintamalli edistää yhdenvertaisia harrastusmahdollisuuksia

Olympiakomitean ja Paralympiakomitean logot, keskellä kaksi lasta kantavat kylttiä Lasten Liike on koko liikuntayhteisön luotsaama toimintamalli, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten liikunnan lisääminen ja harrastamisen edistäminen. Lasten Liike -ryhmät ovat kaikille avoimia harrastamisen paikkoja, joissa tärkeintä on liikkumisen ja yhdessä tekemisen ilo. Merkkinä kaikille avoimuudesta toimii Lasten Liikkeen oma laatutunnus. Olympiakomitean koordinoima malli työskentelee aktiivisesti paikallisella tasolla liikunnan aluejärjestöjen, kuntien, urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa Lasten Liike -toiminnan edistämiseksi.

Paralympiakomitea on ollut aktiivisesti mukana Lasten Liike -toiminnan ja konseptin kehittämisessä kaikille avoimeksi. Yhteistyöllä halutaan lisätä erityisesti harrastustoimintaa järjestävien tahojen ja ohjaajien osaamista sekä edistää yhdenvertaisia harrastusmahdollisuuksia. Lasten Liike tarjoaa urheiluseuroille, muille liikunnallista harrastamista toteuttaville järjestöille ja kunnille valmiin mallin sekä erilaisia tukitoimia harrastustoiminnan toteuttamiseksi.

Uudet videot antavat vinkkejä kaikille avoimeen liikuntaan

Uutena koulutusmateriaalina Lasten Liikkeen ja Paralympiakomitean yhteistyönä on syntynyt 10 vinkkivideota ohjaajille. Videoiden tavoite on lisätä ohjaajien osaamista kaikille avoimesta toiminnasta, jotta yhä useampi lapsi voisi osallistua liikunnalliseen harrastustoimintaan.  Ohjevideot syntyivät opinnäytetyönä Iida Keisun ja nykyisin Paralympiakomiteassa työskentelevän Kaisa Kirin toimesta ja ne on maksutta kaikkien hyödynnettävissä.

Vinkkivideot antavat konkreettisia työkaluja toiminnan suunnitteluun sekä ohjaamiseen. Videoissa nostetaan esille asioita, jotka edesauttavat kaikkien osallistumista. Teemoina on esimerkiksi tuokion rakenteen suunnittelu, tilan toimivuus, sopivien välineiden huomioiminen ja selkokielisyys. Videot avaavat lisäksi, miten ja milloin apuopeja voi hyödyntää tehokkaasti ohjauksen jäsentämisen apuna sekä kuinka varaudutaan mahdollisiin haasteisiin ja yllättäviin tilanteisiin etukäteen.

Paralympiakomitean Valtti-ohjelmasta saadut kokemukset osoittavat, että erityisryhmiin kuuluvien lasten osalta harrastamista hankaloittaa harrastuspaikan sijainti sekä toimimattomat kuljetus- ja avustajapalvelut.

– On selkeästi käynyt ilmi, että iltapäivisin suoraan koulun jälkeen toteutettava harrastaminen on tehokkain tapa taklata toimimattomista kuljetus- ja avustajapalveluista johtuvia harrastamisen ongelmia tukea tarvitsevilla lapsilla. Lasten Liike -toimintamallilla pyritään tarjoamaan mahdollisimman monelle lapselle mahdollisuus osallistua liikunnalliseen harrastukseen myös koulupäivän ohessa. Hienoa, että voimme yhdessä Lasten Liikkeen kautta edistää yhdenvertaisia harrastusmahdollisuuksia eri puolilla Suomea, Kaisa Kiri kiteyttää.

Lasten Liike -koulutukset ja uudet vinkkivideot vastaavat todelliseen tarpeeseen. Kaikille avoimen liikunnan ohjaamiseen liittyvää tukimateriaalia on toivottu niin kuntien, ohjaajien kuin toimintaa organisoivien tahojen puolesta.