Talviretkeilykin voi olla esteetöntä

Pyörätuolia käyttävä henkilö katselee lumisen mäen päällä auringonlaskua, joka näkyy tykkylumeen peittyneiden puiden välistä.

Luonto Kaikille Kainuu -hankkeessa on valmistunut kartoitus ja esteettömyysselostus ensimmäisestä talviliikuntareitistä. Vuokatissa sijaitsevan latureitin selostus antaa mallin lisätä kaivattua tietoa talvireittien esteettömyydestä matkailun ja liikunnan verkkopalveluihin.

Esteettömyyttä on viime vuosina huomioitu ja toteutettu entistä paremmin luontoliikunnassa. Toimintarajoitteiselle retkeilijälle onkin tarjolla kasvava määrä etenkin kesäisiä luontoretkeilyn mahdollisuuksia. Esteettömiä talviulkoilureittejä ja niistä saatavilla olevaa tietoa on sen sijaan jääty vielä kaipaamaan.

Talvisen luontoretkeilyn elämyksistä on kuitenkin mahdollista nauttia myös esteettömästi. Esimerkiksi hiihtoa varten maastoon tehdyt latu-urat sekä uudentyyppiset monikäyttöurat soveltuvat hyvin sovelletusti tai apuvälineiden kanssa liikkuvalle, kunhan retkeilijä saa ennakkoon todenmukaisen käsityksen valitsemansa luontoreitin haasteellisuudesta.

Jotta jokainen retkeilijä saa omaan toimintakykyynsä nähden paikkansapitävää ennakkoinformaatiota erilaisten talviulkoilureittien soveltuvuudesta juuri itselleen, tarvitaan helposti digitaalisista palveluista löytyviä, kattavia reittiselostuksia.

Vuokatissa tehty latureitin kartoitus toimii mallina uusille reittiselostuksille

Puutteeseen talvisten luontokohteiden esteettömyystiedosta on tartuttu Kajaanin Ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Suomen Paralympiakomitean Luonto Kaikille Kainuu -hankkeessa, jonka puitteissa kehitettävää uudenlaista ulkoilureittien kartoitustyökalua on nyt päästy testaamaan myös talvisessa maastossa.

Kartoitustyökalun avulla Arctic Lakeland -matkailusivuston reittioppaaseen valmistunut esteettömyysselostus Jäätiön monikäyttöurasta Vuokatissa toimii mallina tuleville reittiselostuksille, ja sitä on tarkoitus kehittää ja hyödyntää yhä useampien talviulkoilureittien esteettömyyskuvauksissa.

- Selostuksessamme tarjotaan mahdollisille eri käyttäjäryhmille olennaiset tiedot reitillä kulkemiseen, kerrotaan reitin vaikeusaste ja tehdään suosituksia esimerkiksi apuvälineiden osalta, jotta liikkuminen on kaikille mahdollista ja turvallista. Kulkemiseen tarvittavan esteettömyystiedon lisäksi haluamme tarjota retkeilijöille tietoa myös esimerkiksi taukopaikkojen esteettömyydestä sekä reitin mielenkiintoisista luontonähtävyyksistä, kertoo Kajaanin ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Arto Heikkinen.

Revontulia alempana lumisessa rinteessä siintävän metsän yllä.

Talvireittien kartoituksessa riittää vielä haasteita, ja niin kartoitustyökalua kuin reittiselostuksen mallia kehitetään testaamalla yhä paremmiksi.

- Olemme käyttäneet latureittien kartoituksessa pohjana parakilpahiihdon kriteerejä, mutta ne eivät sellaisinaan sovellu tavallisille retkeilijöille. Vielä on ratkaistava esimerkiksi, miten rajataan hiihtouran nousukulmien jyrkkyydet ja kuinka luokitellaan haastavat laskut reiteillä, huomauttaa projektipäällikkö Petri Rissanen Paralympiakomiteasta.

- Tarkoituksemme on avata reittien luokittelua myös sen suhteen, että jotkut haastavimmista reiteistä saattavat tosiasiassa soveltua esimerkiksi vain käveleville henkilöille. Liian tiukassa kriteeristössä on kuitenkin riskinä, että mahdollisia liikkujia suljetaan vahingossa pois. Siksi on tärkeää, että selostukset tarjoavat jokaiselle tarpeeksi yksityiskohtaista tietoa reitin valintaan, KAMK:n Heikkinen jatkaa.

Työ esteettömän luontoretkeilyn eteen jatkuu Kainuussa

Vuonna 2021 käynnistyneessä ja 2023 asti jatkuvassa Luonto Kaikille Kainuu -hankkeessa autetaan ja koulutetaan kainuulaisia luontomatkailuyrittäjiä toteuttamaan esteettömiä palveluita alueellaan. Samalla edistetään tiedonsaantia luontokohteiden esteettömyydestä verkossa, jotta soveltavan luontoliikunnan mahdollisuudet olisivat paremmin esillä kaikille Kainuun luontokohteista kiinnostuneille.

Niin kesä- kuin talviulkoilureittien kartoittamisen ja niistä verkossa viestimisen lisäksi toimintarajoitteisten retkeilijöiden mahdollisuudet laajenevat syksyllä 2022, kun Vuokatin urheiluopiston yhteyteen avataan uusi toimipiste Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminnalle SOLIAlle.

Avautuva toimipiste on kaikkiaan SOLIAn kuudes, ja sen välinevalikoimassa tullaan painottamaan luontoliikunnan apuvälineitä, kuten maastopyörätuoleja, nojapyöriä ja maastotandem-pyöriä. Tarkempi välinelistaus ja toimipisteen avaamisajankohta ilmoitetaan lähempänä syksyä.


Tutustu Jäätiön monikäyttö-ura -luontoreittiin Vuokatissa

Seuraa Luonto Kaikille Kainuu -hankeen etenemistä Paralympiakomitean kanavien lisäksi liittymällä Facebookissa Luonto kaikille -ryhmään!


Kuvat: Petri Rissanen /Paralympiakomitea 

 

Lue lisää:

Uusi luontoliikuntahanke edistää esteetöntä luontomatkailua Kainuussa ja verkossa

Luonto kaikille -webinaari 2020: esteettömästä luontoliikunnasta imagotekijä

Luonto kaikille -hankkeen tuotekortit nyt vapaasti hyödynnettävissä

Lisätietoja: