Kouvolan liikuntapalveluissa kehitetään soveltavaa liikuntaa haasteita pelkäämättä

Johanna Partanen hymyilee kameralle kyykistyneenä seinämaalauksen eteen käytävällä. Oranssin urheilupaidan rintamuksessa lukee Kouvola.

Erityisliikunnanohjaaja Johanna Partanen uskoo soveltavan liikunnan ja liikuntaneuvonnan tulevan osaksi toimivaa kokonaisuutta terveydenhuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa, kun sote-uudistus ja uusien hyvinvointialueiden muodostaminen muovaavat toimintaympäristöä.

Johanna Partanen toimii erityisliikunnanohjaajana Kouvolan kaupungin liikuntapalveluissa. Toimenkuvaan kuuluu monenlaista toimintaa – liikunnan ohjausta, toiminnan suunnittelua ja lisäksi liikuntaneuvontaa.

- Liikuntaneuvonta on avoin palvelu kaikille, soveltavan liikunnan osallistujat mukaan lukien. Neuvontaa on kaikille ikäryhmille, ja itse vastaan 20–65-vuotiaiden liikuntaneuvonnasta, Johanna kertoo työstään.

Kouvolan alueella toimii yhteensä kuusi liikunnanohjaajaa, jotka ohjaavat myös soveltavaa liikuntaa ja vastaavat osaltaan sen suunnittelusta omalla toimialueellaan. Johanna Partanen vastaa erityisliikunnan ryhmien toiminnansuunnittelusta ensisijaisesti Kouvolan keskustan alueella.

Kun Partanen aloitti Kouvolassa erityisliikunnanohjaajana vuonna 2007, ei kaupunki vielä ollut yhtä suuri kuin nykyään. Työ onkin muuttunut vuosien varrella, kun kaupungin liikuntapalveluiden toiminta-alue on kuntaliitosten myötä laajentunut.

- Ennen kuntaliitosta meitä oli vain kolme ohjaajaa. Liitoksen jälkeen ohjaajia on ollut enemmän, ja myös koordinaattori. Vuosien aikana tapahtuneet erilaiset organisaatiomuutokset ovat vaikuttaneet työhön, ja tulevat varmasti vaikuttamaan tulevaisuudessakin.

Partanen kertoo työnsä olleen aina melko itsenäistä, ja sen sisältöön on päässyt osaltaan myös vaikuttamaan itse.

- On kuitenkin mukavaa, kun on oma työporukka olemassa, vaikkakaan emme näe päivittäin emmekä kaikkien kanssa edes viikoittain, hän lisää.

Työssään hyödyllisenä Partanen pitää esimerkiksi liikuntapalveluiden tuottamaa kausiesitettä, jossa myös soveltavan liikunnan toiminnot ja ohjaajien yhteystiedot on nimetty. Esite ilmesyy kaksi kertaa vuodessa, syksy- ja kevät kausille.

- Monet ovat luopuneet paperisista esitteistä, mutta itse koen, että kun sellainen on mukana, niin siitä on helppo näyttää asiakkaalle ryhmiä. Toki meillä on sama esite netissä. Vaikka työntekijät ovat tietyillä alueilla, asiakas voi vapaasti valita hänelle sopivan ryhmän koko Kouvolan alueelta, Johanna tähdentää.

Arjen aktiivisuus pohjana kaikelle

Toiminta-alueen kasvusta huolimatta liikuntapalveluiden asiakaskunta on Partasen mukaan pysynyt melko samanlaisena. Suurin osa asiakkaista on eläkeläisiä, ja moni heistä ollut mukana kaupungin ryhmissä jo pitkään.

Uusiakin asiakkaita hakeutuu liikuntapalveluiden pariin paitsi itse, myös muun muassa terveydenhuollon sekä liikuntaneuvonnan kautta.

- Monella liikuntaneuvonnan asiakkaalla on perusasiat hukassa, kuten arkirytmi, nukkuminen ja syöminen. Aina ei välttämättä aloiteta suoraan varsinaista liikuntaa, vaan ensin pitää saada perusasioita kuntoon, ja liikkuminen on arjen aktiivisuuden lisäämistä, taustoittaa Johanna.

Tärkeimpänä liikunnassa ja liikkumisessa Johanna näkeekin juuri arjen aktiivisuuden. Se on pohja kaikelle liikkumiselle, ja sen vuoksi liikkumisen mahdollistaminen ei ole vain liikunnan parissa työskentelevien tahojen vastuulla.

Liikkumisen mahdollistaminen pitäisikin erityisliikunnanohjaajan mielestä huomioida kaikessa ja kaikkialla; rakentamisessa, kaupunkisuunnittelussa, kodeissa ja kouluissa. Liikunnan harrastaminen täydentää kokonaisuuden kirsikkana kakun päällä.

Hyvä keskusteluyhteys terveydenhuollon puolelle

Kuten kuntasektorilla koko Suomessa, Partasenkin työympäristössä eletään tällä hetkellä muutoksen aikaa. Yhteistyön terveydenhuollon kanssa ollessa yksi peruspilareista soveltavan liikunnan toiminnassa, vaikuttavat tulevat ja jo tapahtuneet sote-uudistukset sekä hyte-alueet toimintaan.

Partanen sanoo rakennemuutosten vaativan työtä ja osittain uusien toimintatapojen käyttöönottoa, mutta on tyytyväinen siihen, että hyvä keskusteluyhteys on jo luotu terveydenhuollon puolelle.

- Uskon, että soveltava liikunta ja liikuntaneuvonta tulevat olemaan osa toimivaa kokonaisuutta yhdessä terveydenhuollon kanssa, toisiaan tukien ja täydentäen. Unohtamatta muita yhteistyötahoja, kuten seuroja, kolmatta sektoria ja kouluja, Johanna pohtii.

Kouvola oli myös yksi yhdeksästä pilottikunnasta Liikuntatieteellisen Seuran kolmivuotiseksi suunnitellussa soveltavan liikunnan kumppanuushankkeessa Erityisliikunnanohjaaja – Kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta (SLKK). Hankkeessa on pohdittu esimerkiksi sitä, mitä liikuntapalveluissa voitaisiin tehdä toisin, sekä erityisliikunnan ohjaajan toimenkuvaa.

Partanen pitää hanketta hyvänä.

- Me otimme hankkeessa selkeän yhden kehittämiskohteen, ja se oli lasten ja nuorten soveltavan harrasteliikunnan kehittäminen ja esille tuominen. Kokosimme nettiin erilaisia lasten ja nuorten soveltavan harrasteliikunnan mahdollisuuksia. Nyt myös uusia ryhmiä on perustettu. Lisäksi olemme hankkeen puitteissa tarjonneet seuroille maksutonta koulutusta soveltavan liikunnan järjestämiseksi.

Kiitos lasten ja nuorten soveltavan harrasteliikunnan mahdollisuuksista kuuluu Partasen mukaan toimintaa järjestäville seuroille, joita on ilahduttavasti koko ajan enemmän.

- Työn sarkaa riittää kuitenkin tulevaisuudessakin – sekä soveltavan liikunnan parissa että liikuntaneuvonnan puitteissa. Kaikki haasteet eivät ole helposti ratkaistavissa. Aina pitää nähdä kuitenkin vain haasteita, ei esteitä. Haasteet on tehty voitettaviksi.

 

Teksti: Tiina Siivonen & Johanna Partanen
Kuva: Heidi Haapiainen

Tutustu Kouvolan liikuntapalveluiden koontiin lasten erityisliikuntaryhmistä ja liikuntatapahtumista

Esittelemme säännöllisin väliajoin soveltavan liikunnan parissa työskentelevä kuntatyöntekijöitä. Lue myös Kempeleen erityisliikunnan koordinaattori Juha Vuotin ja Valkeakosken liikuntaneuvoja Pauliina Rauhamäen työstä ja ajatuksista!