Miten Paralympiakomitea on onnistunut? – vastaa kyselyyn 9.10. mennessä

Paralympiakomitean strategia

Tule mukaan arvioimaan Suomen Paralympiakomitean nykyistä strategiaa, joka hyväksyttiin kevätkokouksessa 2021. Strategia, visio ja arvot nousivat esille jäsenkyselystä keväällä 2021.

Tänä vuonna on vuorossa arviointi. Miten olemme onnistuneet? Onko toiminta ollut valintojen mukaista? Mikä on jäsenten näkökulmasta tärkeintä?

Jäsenkysely on avoinna 9.10 asti ja siihen voi vastata tästä linkistä.

Kyselyyn vastaamiseen menee noin 5 minuuttia.

Paralympiakomitean strategiset valinnat: 

  1. Autamme muita onnistumaan.
  2. Me teemme tämän yhdessä. Meidän äänemme kuuluu.
  3. Olemme paraurheilun ja soveltavan liikunnan asiantuntija.
  4. Avaamme ovia liikunnan pariin. Rakennamme polkuja kohti menestystä.

Autamme muita onnistumaan kuvaa Paralympiakomiteaa palvelujärjestönä. Paraurheilun kenttä on laaja ja toimijoita on paljon. Jotta yhä useammalla olisi mahdollisuus päästä mukaan liikunnan ja urheilun pariin, tarvitaan nykyistä enemmän toimijoita.

Esimerkiksi Avoimet ovet -hankkeessa on yhdessä liikunnan aluejärjestöjen ja lajiliittojen kanssa avattu ovia seuratoimintaan.

Urheilijoiden ja liikkujien äänen pitää kuulua nykyistä paremmin. Valinta ”Me teemme tämän yhdessä. Meidän äänemme kuuluu.” kuvaa vammaisia henkilöitä, jotka ovat itse aktiivisia eri rooleissa.

Urheilijat ovat edustettuina valiokunnissa ja hallituksessa, mutta äänen kuuluminen on muutakin. Vuosien 2021 ja 2022 aikana on toteutettu Vammaiset vaikuttajiksi -koulutus, joka tuo toivottavasti lisää aktiivisia toimijoita liikunnan ja urheilun kentälle eri rooleihin.

Luennot ja koulutukset ovat osa asiantuntijatoimintaa. Tällä hetkellä kysyntää on myös liikuntapaikkarakentamisen esteettömyyden osaamiselle ja luontoliikunnan kehittämiselle. Asiantuntijuus tukee kaikkien muiden valintojen toteutumista.

Pääsy liikkujan ja urheilijan polulle on ollut olennainen osa VAU:n ja Paralympiakomitean toimintaa jo aiemmin. Tämä valinta koettiin tärkeäksi myös järjestöjen yhdistyessä.

Jokaisella tulee olla mahdollisuus valita missä, miten ja kenen kanssa liikkuu. Paralympiakomitea on myös yhdeksän lajin lajiliitto.

Visio

  • Avoin ja yhdenvertainen, urheileva ja liikkuva Suomi

Arvot

  • Vastuullisuus, yhdenvertaisuus, esteettömyys, menestys, osallisuus

Strategiakyselyn tuloksia käytetään toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä.


Lue lisää:

Kevätkokous hyväksyi Paralympiakomitean strategian