Paralympiakomitean apuvälinetoiminta

Paralympiakomitean apuvälinetoiminta (entinen SOLIA) opastaa ja neuvoo, tarjoaa kokeilu- ja vuokraustoimintaa sekä auttaa oman välineen hankinnassa jakamalla tietoa ja antamalla asiantuntijalausuntoja.

Paralympiakomitea vuokraa liikunnan ja urheilun apuvälineitä kaikille ilman vamma-, diagnoosi- tai järjestörajoja. Välineet sopivat pääsääntöisesti itsenäisesti liikkuville.

Paralympiakomitean apuvälinetoiminta on mukana myös eri tahojen yhteistyötapahtumissa ja osallistuu liikunnan ja urheilun apuvälineiden kehitystyöhön.

Urheilun tai liikunnan apuvälinettä tarvitsevan henkilön ei pitäisi joutua maksamaan harrastamisestaan enempää kuin muidenkaan, mutta liikunnan ja urheilun apuvälineet ovat usein kalliita hankkia. Vaikka yhteiskunnan pitäisi korvata vammasta tai toimintakyvyn alentumisesta johtuvat lisäkustannukset, tämä ei aina toteudu.

Liikuntavälineitä on myös vähän markkinoilla ja niitä on vaikea saada. Vammais- ja kansanterveysjärjestöt ovat koettaneet vastata näihin haasteisiin SOLIA- ja Malike-hankkeissa, joissa on kehitelty välinevuokraamoja ja edullisia välineratkaisuja.

Vuokraamoista asiakkaat voivat lainata välineitä kokeilukäyttöön niin, ettei tarvitse ostaa "sikaa säkissä".

Välineet.fi: Apuvälineitä vuokraavat tahot saman sivuston alla

Välineet.fi on toimintavälineitä sekä vammaisurheilun ja -liikunnan apuvälineitä vuokraavien tahojen yhteinen verkkopalvelu.

Palvelu helpottaa asiakasta löytämään kussakin tilanteessa sopivan, juuri hänen tarvitsemansa apu- tai toimintavälineen.

Mukana verkkopalvelussa ovat tällä hetkellä mm. Paralympiakomitean apuvälinetoiminta ja Kehitysvammaisten Tukiliiton alainen Malike.

Tavoitteena on saada kaikkien Suomessa toimintavälineitä ja vammaisurheilun ja -liikunnan apuvälineitä vuokraavien palveluntarjoajien yhteystiedot sekä linkit kotisivuille ja varauskalenteriin yhteisten www.välineet.fi -sivujen alle.

Malikkeella ja Paralympiakomitealla on yhteinen Kaikki liikkuu – kärry kiertää! -toimintamalli, jossa kouluilla on mahdollisuus saada määräajaksi käyttöönsä peräkärryllinen liikunnan apu- ja toimintavälineitä.

Paralympiakomitean varauskalenteri

Paralympiakomitean apuvälinetoiminnan varauskalenterissa voi tutustua välinekuvastoihin ja tehdä varauksen välineistä.

Välineet

Paralympiakomitean apuvälinetoiminnan liikuntavälineet on jaettu viiteen kategoriaan

  • pyörät
  • pyörätuolit
  • talviliikuntavälineet
  • kesävälineet
  • pelit ja pelivälineet

Välinekuvasto löytyy välinevarauskalenterista. Osa liikuntavälineistä on vakuutettu käytön ja säilytyksen aikana. Tutustu myös vuokrausehtoihin. Siellä kerrotaan lisää vuokraajan vastuusta mahdollisen välineen rikkoutumisen varalle.

Yhteystiedot