Koulutus

Paraurheilun ja soveltavan liikunnan koulutustarjotin sisältää käytännönläheistä koulutusta eri alojen ammattilaisille, liikunnan ohjaamisesta kiinnostuneille, valmentajille, seuratoimijoille, sekä yhdistys-, kerho- ja vertaistoimijoille. 

Koulutusta järjestetään verkossa tapahtuvina online-koulutuksina sekä käytännön tilauskoulutuksina.

KOULUTUSTA VALMENTAJILLE JA OHJAAJILLE
 
Suomen Paralympiakomitea järjestää kaksituntisia online-koulutuksia sekä räätälöityjä, toiminnallisia koulutuksia tilauksesta. Online-koulutukset on kuvattu alla. Tilauskoulutuksiin voidaan yhdistää tilaajan toiveesta myös teoriaa online-osiona sekä käytäntöä paikan päällä. 
 
SOVELTAVAN LIIKUNNAN VERKKOKOULUTUS 

Soveltavan liikunnan verkkokoulutus tarjoaa mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen ajasta ja paikasta riippumatta. Lue lisää. 

PARALYMPIAKOMITEAN TYÖPAJAT 

Kaksituntiset työpajat käsittelevät vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan eri teemoja. Tilauskoulutuksina työpajoja voidaan järjestää yksittäisinä tai esimerkiksi yhden päivän koulutuksina. Koulutuksia voidaan räätälöidä tilaajan tarpeiden mukaan. 

Meitä on moneksi 

Koulutuksessa käydään läpi liikkumisen haasteita ymmärtämisen, liikkumisen, näkemisen ja kuulemisen kannalta. Osallistujalla on käsitys tyypillisimmistä liikkumisen ja toimintakyvyn rajoitteista ja siitä, mitä niiden kohdalla on hyvä huomioida liikuntaa ohjattaessa. Jokaisen liikkujan toimintakyky on yksilöllinen, ja tämä on laadukkaan soveltavanliikunnan ja paraurheilun lähtökohta. 

Liikuntaa kaikille 

Koulutus avaa inkluusiota ja sen erilaisia mahdollisuuksia aktiviteettien toteutukseen. Esitellään soveltamisen työkalu, jonka avulla toimintaa voi soveltaa eri kohderyhmille sopivaksi. Ohjaamisen perusasioita käydään läpi ja osallistujalla on valmiudet soveltamiseen sekä jäsennellyn ja selkeän liikuntatuokion toteuttamiseen. 
 
Avoimet ovet – ratkaisuja yhteiseen toimintaan 

Koulutukseen osallistuja hahmottaa kaikille avoimen seuratoiminnan erityispiirteet. Osallistuja tietää, millaisia asioita on hyvä huomioida toimintaa käynnistäessä ottaessa toimintarajoitteisia liikkujia mukaan seura-, yhdistys- tai kerhotoimintaan. Koulutuksessa käydään myös lävitse toiminnan markkinointia ja yhteistyömahdollisuuksia. 
 
Esteettömyys 

Koulutuksessa käydään esteettömyyden monimuotoisuutta läpi näkemisen, kuulemisen, ymmärtämisen ja liikkumisen kautta. Osallistuja ymmärtää rakennetun esteettömyyden haasteita ja tarpeita. Taustalla vaikuttavat lait ja määräykset nostetaan esiin. Kuvien ja käytännön esimerkkien kautta osallistuja saa perustiedot esteettömyydestä. 
 
Valmentaminen paraurheilussa (tulossa osaksi koulutusvalikoimaa) 

Osallistuja ymmärtää yksilöllisten tarpeiden, edellytysten ja ratkaisujen merkityksen paraurheilussa ja osaa huomioida sen kokonaisvaltaisessa valmennuksessa. Koulutuksessa tutustutaan paraurheilulajeihin ja luokitteluun. 

Paralympiakomitea järjestää lisäksi tarpeen mukaan tuomari-, valmentaja-, luokittelija- ja toimitsijakoulutusta lajiliittovastuulajeissaan. Tulevista koulutuksista löytyy tietoa koulutuskalenterista. 

 

KOULUTUSTA MOTORISTEN PERUSTAITOJEN HALLINTAAN 

Sherborne-ohjaajakoulutuksessa järjestetään kaksipäiväisiä alkeiskursseja ja yksipäiväisiä jatkokursseja. Veronica Sherbornen kehittämä Sherborne-liikunta (Sherborne Developmental Movement) on kokonaisvaltainen harjoitusohjelma, joka tukee monipuolisesti motoriikan ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Harjoittelu on fyysisesti monipuolista ja kuormittavaa, vaikka opetustuokioissa ei korostetakaan lihaskuntoa, nopeutta tai kestävyyttä. 

Special Olympics -liikkeen innoittamassa, kolmituntisessa Motoasemat-koulutuksessa opitaan rakentamaan motoristen perustaitojen hallintaan tähtääviä liikunnallisia harjoitteluasemia. Motoasemat kannustavat liikkumaan asettamalla sopivia haasteita ja tuomalla onnistumisen elämyksiä myös vaikeasti kehitysvammaisille liikkujille. 

 

YHDISTYS-, KERHO- JA VERTAISTOIMIJOIDEN KOULUTUKSET

Paralympiakomitea kouluttaa vertaisohjaajia, nuoria toimijoita sekä paikallisyhdistysten liikuntavastaavia. Iloliikuttaja-vertaisohjaajakoulutukset ja liikuntavastaavien koulutukset on suunnattu ensisijaisesti Paralympiakomitean jäsenille.

Nuori toimija -koulutus on tarkoitettu oin 13–20-vuotiaille liikunnasta ja urheilusta kiinnostuneille nuorille. Nuori toimija (Nuto) voi toimia kykyjensä mukaan monissa tehtävissä liikunnan parissa urheiluseurassa, oppilaitoksessa tai harrastekerhossa. Nuto voi olla esimerkiksi apuohjaaja, valmentajan apulainen, huoltaja, leiriohjaaja, ryhmän vetäjä tai toimitsija kilpailussa tai liikuntatapahtumassa.

Iloliikuttaja-koulutus on tarkoitettu yli 30-vuotiaille vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille, jotka pitävät liikunnasta ja haluavat liikuttaa myös muita. Aikaisempaa ohjaajakokemusta ei tarvita.

Säpinää sisällä on Malikkeen ja Paralympiakomitean yhteinen kolmetuntinen pelikoulutus, jossa perehdytään puhallustikan, tarkkuusboccian, sisäcurlingin, pöytäkeilailun sekä pöytäpelin välineisiin ja ohjaamiseen. Koulutuksessa annetaan vinkkejä välineiden hankintaan sekä edullisten pelivälineiden valmistamiseen. 
 
 

Yhteystiedot

Lajikoulutukset